Новини от Елена » риболов

Забраняват целогоди�?но риболова в 8 реки в областта

По поречията на осем реки във Великотърновска област ще бъде забранен риболовът през следващата 2012 г. Целогоди�?ната забрана ще се въведе от �?зпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (�?АРА) въз основа на заповед на земеделския министър, която е съгласувана с екоминистерството и Регионалната дирекция по горите.
В региона забраната обхваща р. Божичка – от извора до вливането й в р. Веселина при с. Дрента, р. Липовска – от извора до вливането й в р. Веселина при местността Смесито, р. �?ванкова заедно с притоците й – от извора до вливането при с. Майтанеци и р. Борощица заедно с нейните притоци – от извора до вливането й в р. Мийковска в местността Вилите. Няма да може да се извър�?ва риболов и по р. Веселина – от с. Багалевци до притоците й, по р. Бебровска – от извора до вливането й в р. Златари�?ка, по р. Мийковска – от вливането й в р. Костелска до махала Христовци и по р. Костелска и притоците й – от извора до бента при Костел.
През 2012 г. ще е забранен стопанският риболов и на територията на природен парк “Персина”, който обхваща и част от крайбрежната ивица на община Свищов. Стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди ще е забранен и в радиус от 200 м пред устията на всички вливащи се в Дунав. В българските води на реката ще е забранен и уловът на всички видове есетрови риби.
Ограничението се въвежда заради силно намалелите рибните запаси в съответните водоеми и във връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Толстолоби гиганти скачат в язовир „Йовковци”

Въдичари от цялата страна могат да се срещнат на бреговете на водохранилището
Огромни толстолоби и амури в язовир „Йовковци” не са само рибарска легенда. Всеки може да види отдалече как истински чудовища скачат над повърхността. Правят за секунди блестящи дъги във въздуха и се чува стра�?ен плясък. Без да стоя с часове с въдица в ръка, видях стра�?ните риби два пъти това лято. Водолази, търсили удавени хора, разказват, че ги побиват тръпки при мисълта да срещнат „водните бикове”.
За да риболовства�? в „Йовковци” обаче, трябва да има�? специална настройка и по-философски поглед. Планинският водоем трудно „дава” риба. В това бяха единоду�?ни всички над 30 – 40 рибари, обградили с въдици ръкава край махала Вълчовци през августовския уикенд. Водоемът се захранва от над 20 дерета, по които текат води, събирани от целия Балкан.
ЯЗОВ�?РЪТ ОТ ВЪЗДУХА ПР�?Л�?ЧА НА ДВЕ РАЗПЕРЕН�? ДЛАН�?, ЕДНА ДО ДРУГА
Условно се разделя на две части. Едната включва селата Средни колиби, Раювци, Харваловци, а втората е край махалите Вълчовци, Яковци, Гърдевци. Ръкавите са много красиви, заобиколени от планинските склонове. Обаче има изключително прекрасни местности като Дерикотковския ръкав, разказва един от служителите на „ВиК Йовковци”, който денонощно патрулира по вода. Въпреки че е средата на август, язовирът е пълен, остават 50-60 см да прелее, посочи той белега на отсрещната скала. �?нтересното е, че тази година язовирът е прелял след проливни дъждове през юни.
Дори и през най-су�?авите години водоемът не спада с повече от 5-6 метра. Водното количество варира около 93-97 млн. куб. м вода, в язовира има много подводни ями, на места е дълбок над 65 м.
Когато нивото падне, през чистата вода прозират куполите на потопеното село Йовковци, дори кръстът на църквата, разказа охранителят.
М�?СТ�?ЧЕН Е С�?АНОВ�?ЯТ МОСТ, КОЙТО СЕ В�?ЖДА, КОГАТО ВОДАТА Е СПОКОЙНА
Той е свързвал селата Яковци и Бръчковци и столетия наред е ползван от местното население. Каменен е и личи, че е с много здрав градеж, защото дори подводните течения не са го разру�?или.
Охранителите на „Вик Йовковци” патрулират с моторна лодка ежедневно, включително и в почивните дни. Една смяна навърта минимум 6 моточаса, но често се налагат по-дълги обиколки. Те следят дали се спазват правилата на различните охранителни зони на питейния водоем.
Красивият язовир е разре�?ен за риболов само в трета охранителна зона. Хората трябва стриктно да четат табелите, поставени по брега, и да внимават къде са обозначенията във водата с �?амандури. Можете спокойно да мятате въдицата в Бръчковския, Вълчевския, Яковския ръкави, край махала Донковци и др. Обаче, ако сте без риболовен билет, глобата е минимум 500 лв. Най-големият проблем на охранителите на ВиК-то и инспекторите от �?зпълнителната агенция по рибарство и аквакултури са бракониерите, които хвърлят мрежи. За съжаление те не могат да бъдат хванати на местопрестъплението, просто се конфискуват мрежите.
Тенденция е през последните 1-3 години да намаляват бракониерските прояви, посочва охранителят. По негови наблюдения рибарите са станали по-дисциплинирани, защото искат да се наслаждават на хобито си и красивата природа, а не да се разправят с контролните органи. Самият охранител е заклет рибар и искрено завижда на въдичарите по „Йовковци”. Той не смее да идва тук извън работно време, а от десетина години обикаля реките във Великотърновска област.
В язовира се хваща всякаква риба, защото водата е изключително чиста. Огромните толстолоби изяждат планктона, а амурът харесва водораслите. През последните две години �?АРА е направила две зарибявания на водоема с амур и �?аран.
Обаче риболовът тук изисква майсторлък. Това е планински водоем и тук след втория метър температурата на водата спада с 10 градуса, а по-надолу е още по-студена. Много от рибите намират храна в дълбочините и не излизат често на повърхността.
Въпреки трудностите стотици хора от цяла България прекарват най-отпускарския месец по бреговете на „Йовковци”. С богат улов и добро настроение заварихме бойна група въдичари от В. Търново. Те си тръгваха с цяла кофа червеноперки, които се канеха да пекат на керемида. „При този начин на приготвяне са важни подправките”, обясни Стефан �?ванов. Не пожела да издаде как овкусява печеното, защото това е фирмена тайна на неговото предприятие за производство на подправки във В. Търново. Въпреки че неговите приятели го препоръчаха като
Д�?НОЗАВЪРА НА Р�?БОЛОВА ПО „ЙОВКОВЦ�?”
той си призна, че най-много слука има до хладилната витрина на „Метро”. Колегата му Бисер Николов обясни, че не е важно да се върне с риба, а да се наслади на природата, приятната компания и хобито си. Работи в сферата на разпространението на печата и край Вълчовския ръкав релаксира пълноценно. Тук, дори да изпусне�? рибата на живота си, ще го приеме�? философски и с усмивка. Наскоро хвърлил малка рибка, налапала я огромна щука и той зяпнал, когато хищникът се откачил с плячката и отплувал.
Докато слу�?а�?е колегите си, художникът Димитър Димитров от Вълчовци хвана 3-4 щуки. Понеже ре�?и, че �?умният ни репортерски ни екип му е донесъл слука, ре�?и да разкаже за хобито си. Преди 16 години се преселил от В. Търново в китната еленска махала, където човек не може да не стане рибар. Въпреки че познава всяко кътче на тази част на язовира, не знае най-важното – кога рибата излиза. „Това е тръпката на риболова, ако знаех тайната, щях да дойда в точния момент”, усмихва се той. Безброй пъти е улавял с четката играта на светлината с водата, слънчевите мрежи във водоема и отражението на зелените гори. В дома си има изложба, в която над 10 от картините му са пейзажи от „Йовковци”. Най-много обича да рисува водоема през есента, когато водата е обагрена в цветовете на пъстрата гора. Пейзажите му с красиви места от Еленския балкан се купуват от хора от цялата страна. За него язовирът е вдъхновение и няма никакво значение дали ще се върне с нещо за тигана. „Вижте колко е чиста водата, затова и вкусът на рибата е невероятен”, обобщи той.
В търсене на добри рибари стигнахме до съседното заливче, превзето от две семейства от В. Търново. Те бяха пристигнали преди час и понеже за пръв път идват тук, се надяваха на добра слука. Веса Живкова обясни, че правят състезание със съпрузите си, които са с по-големи въдици. „Може ние да сме късметлийки, въпреки че кордата ни е дълга само 5 м”, надява се възрастната дама. Те вече бяха опитали и двата вида примамка – варено жито и малка рибка. Не бързаха да хванат нещо, защото имаха още един ден почивка. Тя разказа, че заедно със съпруга си Неделчо Живков са станали майстори на риболова в Синия вир на Янтра край старата столица. Там са хващали скобар, каракуда, кефал, мрена и др.
„Видяхме, че съседите уловиха два големи �?арана, упътиха ни те към двете ком�?ийски палатки, разпънати под сянката на два големи бука. Там ни посрещнаха съпругите на рибарите и децата им, които след сутре�?ния късмет подремваха. Те с гордост заявиха, че обичат да почиват край „Йовковци”, защото тук има невероятно съчетание на балкан и живописен водоем. Двете млади семейства са от Дряново и смятат, че мястото е рай и за малките им деца. Десетгоди�?ният Траян отсрами фамилията и се снима с �?араните, уловени от баща му. Чистосърдечно обеща, че като порасне, ще лови риба само на „Йовковци”.

�?зточник вестник Борба

Коментари

Забраняват риболова до 3 юни

От днес влиза в сила пролетната забрана за любителски риболов у нас заради размножителния период, съобщават от �?зпълнителната агенция по рибарство и аквакултура. Тази година със заповед на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов забраната ще продължи 47 дни. Първият ден на новия риболовен сезон ще бъде 3 юни.

За началото на забраната е избран уми�?лено понеделник, защото така се дава възможност на въдичарите да ловят риба през двата почивни дни, уточни директорът на �?зпълнителната агенция по рибарство и аквакултура Явор Недев: „Традиционно забраната винаги е от 15-ти, тази година сме я пуснали от 18-ти, за да може риболовците в България да имат още един уикенд на разположение. Законът за рибарството и аквакултурите е като всички други закони в Република България – когато се придържаме към него, всичко е наред. Той е направен така, че да толерира коректните по закон хора и съответно да наказва нару�?ителите".

По закон забраната на риболова за видовете риби с пролетно-лятно размножаване продължава 45 дни.

За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Във Великотърновска област това старите речни корита на река Янтра в землищата на Раданово, Полски Тръмбе�?, Петко Каравелово и Куцина, старите речни корита на река Росица в землищата на Кру�?ето, Бяла черква и Михалци, баластриерата в землището на Дичин и отводнителния канал в местността Блатото, западно от Свищов.

�?зточник DarikNews

Коментари

Забраниха риболова в няколко еленски реки

Забрана за риболов в определени рибностопански обекти в страната се въвежда през 2011 г. със заповед на министъра на земеделието и храните. Мярката се налага във връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми.

Всяка година, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите, със заповед на министъра на земеделието и храните се забранява риболова в определени и съгласувани с Министерство на околната среда и водите рибностопански обекти.

За Великотърновска област това са районите около няколко реки в Еленския балкан – Божичка, Липовска, �?ванкова, Борищица, Бебровска, Мийковска и Костелска. Риболовът се забранява и за река Веселина в участъка от село Багалевци, заедно с притоците й.

�?зточник DarikNews

Коментари

Ко�?чета в зоните за спортен риболов на „Йовковци” поставя ВиК

Специални ко�?чета за отпадъци в зоните за спортен риболов около язовир „Йовковци” ще поставят от „ВиК Йовковци”. Това информират те в писмо до народния представител от ГЕРБ Христо Христов, след като от партията се обърнаха със сигнал за безотговорно замърсяване на района около водоизточника.
От 2003 г. със своя заповед �?зпълнителната агенция по рибарство и аквакултури обособява три зони за спортен риболов на язовир „Йовковци”. Охраната на язовира обаче редовно се натъква на къмпингуващи групи по бреговата ивица въпреки строгата забрана за лагеруване в тази зона.

�?зточник вестник Борба

Коментари (1)

Мариян Димитров-Марчо снима два филма на яз. „Йовковци”

Няколко дни след откриването на новия риболовен сезон започва заснемането на два специализирани филма при яз. „Йовковци”, съобщи спортният риболовец от клуб „Корморани” Мариян Димитров-Марчо.
Първият е посветен на спининг риболова, а другият е за мирните риби в зоната, където предстои да се проведе вторият кръг от републиканското състезание на 3 юли. Целта е цялата аудитория състезатели от България да се запознаят с особеностите на яз. „Йовковци” и рибата в него.
Специализираните рибарски филми на Марчо са много харесвани и се снимат с помощта на „Булсатком”. Последният му филм е от миналата седмица и разказва за корекциите на реките в региона. Преди това пък бе�?е поредицата за частните водоеми във Великотърновския край. Зад гърба си Марчо има още куп продукции, посветени на риболова и снимани в различни краища на света.
Риболовецът ще е в движение по време на откриването, защото е съдържател на рибарски магазини и знае, че в последния момент винаги на някого ще му потрябва да си купи и още нещо. Неделята се надява да посвети на яз. „Йовковци”, защото е по-близо. Казва, че който разчита на сигурно, ще отиде на язовир.

�?зточник вестник Борба

Коментари

С палаткови лагери, нови такъми и много настроение се открива новият риболовен сезон

За гилдията на риболовците дне�?ният ден е специален – истински празник, който ще бъде отбелязан подобаващо, както трябва да се открие нов сезон. Всъщност подготовката започна доста отдавна. Новите такъми и късметлийските местенца бяха набелязани още през май, когато всички очакваха, че забраната ще падне в края на месеца. Да, обаче после дойде новата заповед на министъра на земеделието и храните, който попари мераците с още десет дни – до 11 юни.
Палатковите лагери вече са разположени. Най-голям интерес в регионален план се очаква при големите язовири „Ал. Стамболийски” и „Йовковци”. Рибарите са се настроили да изкарат няколко чудесни почивни дни край водата. Там ще посрещнат и Световното първенство по футбол. Някои обещават печени агънца, а други са се снабдили с телевизори и сателитни чинии в палатките, за да не пропуснат футболните забавления. Бирата, която пък се охлажда още отсега, е в проми�?лени количества.
В региона няма официално организирано откриване, всеки сам е ре�?ил нещо за компанията си, обясни �?ефът на Териториалното поделение на Агенцията по рибарство и аквакултури Вилиян Флоров. От петък контролният орган ще обиколи водоемите и ще съблюдава за нару�?ения. Самият риболовен �?еф също планира да опъне въдица през идните дни някъде край Ветринци.

�?зточник вестник Борба

Коментари

Забраната за риболов се удължава с 10 дена

Забраната за любителския риболов ще бъде удължена до 10 юни, а не до 31 май, както бе�?е предвидено първоначално. Вчера заповедта за началото на новия риболовен сезон е била представена на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов за подпис, съобщиха от �?зпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. От там обясниха, че удължаването се налага заради по-студеното време през април и май, което е забавило размножителния период на някои видове риби. Освен това т.г. �?АРА разполага с по-малко средства за зарибяване на водоемите в страната. Първоначалната идея била забраната да продължи до 15 юни, обаче последното ре�?ение е риболовът да започне от 11 юни, петък.
Забраната за любителския риболов започна от 15 април и трябва�?е да продължи до края на май. Въдичарите от Великотърновска област протестираха, защото забранителният период излиза повече от 45 дена, както е предвидено в Закона за рибарството и аквакултурите. Сега с новата заповед им се отнема още време за риболов и любителите на този масов спорт с право недоволстват.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Рибарите прибират въдиците до 31 май

Риболовът т.г. е забранен от 15 април до 31 май. Заповедта на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов стана ясна късно след обяд в сряда и изненада неприятно риболовците, които се стягаха да спортуват през уикенда
Забраната се прилага всяка година по време на размножителния период на рибите в Черно море, Дунав и вътре�?ните водоеми. Уловът на есетровите риби в българския участък на Дунав се забранява от 15 април до 15 юни, а на карагьоз, дунавска скумрия и попчета – до 15 май. Всички риболовни уреди, които се използват за есетри и карагьоз, трябва да бъдат извадени от водата под контрола на териториалното звено на �?АРА във В.Търново.
До края на май няма да се лови риба и в язовирите “Йовковци”, “Ал. Стамболийски”, “Овча могила” и “Паисий 2” край Стрелец. Арендаторите на наетите водоеми сами ре�?ават как да ги използват през забраната.
Както всяка година и сега любителите рибари ще могат да мятат въдиците си в свободни водоеми. В областта това са старите речни корита на Янтра в землищата на Раданово, Полски Тръмбе�?, Петко Каравелово и Куцина и на Росица край Кру�?ето, Бяла черква и Михалци, в баластриерите край Дичин, в напоителните и отводнителни канали в свищовската местност Блатото.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Забраняват риболова в осем реки в областта

�?зпълнителната агенция по рибарство и аквакултури забрани през цялата 2010 г. улова на риба с всякакъв вид риболовни уреди и средства в крайбрежните зони и някои вътре�?ни язовири и участъци от реки в страната. Забраната е, за да се опази биологичното разнообразие и да се създадат условия за естественото възпроизводство на популациите от риба и др.
Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди във водите на българския участък на Дунав в акваторията пред устията на вливащите се в реката притоци и канали в радиус от 200 м от средата на устието на всеки от тях. Редовните риболовци нямат право да мятат въдиците си в определени участъци от осем планински реки на територията на Великотърновска област – Божичка от извора до вливането й в р. Веселина при с. Дрента, Липовска от извора до Веселина в местността Смесито, �?ванкова до вливането й при село Майтанци, Борощница до вливането й в Мийковска река в местността Вилите, Веселина от село Багалевци до притоците й, Бебровска от извора до вливането й в река Златари�?ка, Мийковска от вливането й в река Костелска до махала Христовци и Костелска от извора до бента при село Костел.
За спазването на забраната ще следят служителите на �?АРА. На нару�?ителите ще се съставят актове.
В областта за любителски риболов са яз. “Йовковци”, “Ал. Стамболийски”, “Овча могила” и “Паисий 2” в землището на Стрелец.

�?зточник Янтра Днес

Коментари