Новини от Елена » Съобщение във връзка с предстоящия V-ти Празник на еленския бут

Съобщение във връзка с предстоящия V-ти Празник на еленския бут

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с предстоящия V-ти Празник на еленския бут, община Елена уведомява желаещите да ползват общински терени с цел търговия с хранителни или промишлени стоки, предлагане на услуги, разполагане на увеселителни съоръжения, атракциони и други подобни, за следното:
Заявления за ползване на общински терени ще се приемат в сградата на общинска администрация Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, стая 123 или на електронна поща – [email protected] до 17:30 часа на 13 октомври 2016 г. (четвъртък). В същия срок и след получаване на одобрение, (лично или на посочения електронен адрес), дължимата сума следва да бъде внесена на касата на отдел „Местни приходи“ в община Елена или преведена по банкова сметка IBAN: BG31 UNCR 7000 8421 3787 83, BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк – клон Елена, код за вид плащане 448008. Подаването на заявление не гарантира автоматично възможността за ползване на терен – общинска собственост. Цената на квадратен метър площ се изчислява съгласно т. 6а от Приложение № 1 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ), а именно: до 100 кв.м. – по 5.00 лв./кв.м., а за всеки следващ кв.м. – по 3.00 лв./кв.м.
За продажба на хранителни продукти и напитки на открито, както и за други стоки и услуги, изискващи специален режим, заявителите следва да представят съответните разрешителни или други документи.
В дните на празника (14 – 16 октомври) заявления ще се приемат и одобряват само по изключение и при наличие на свободна търговска площ!
Поради ограничената търговска площ и засиления интерес към наемането ѝ, с предимство при одобряването на заявленията ще се ползват местните търговци, както и производителите и занаятчиите, предлагащи собствена продукция (удостоверява се със съответния документ). Община Елена си запазва правото да откаже да одобри заявлението, в случай че счете предлаганите стоки и услуги за неподходящи, неестетични или несъответстващи на характера на празника, както и при недостиг на търговска площ.
На 15-ти октомври (събота) достъпът на превозни средства до централната градска част в участъка от Автогара Елена до РУ МВР – гр. Елена и от хотел „Елени Палас“ до сградата на Районен съд – гр. Елена ще бъде ограничен. Престоят и паркирането на паркингите в централната градска част се забраняват за времето от 8:00 ч. на 14 октомври (петък) до 18:00 ч. на 16 октомври (неделя). За същия период ще бъде въведена временна организация на движението, включваща и еднопосочно движение по определени улици. Достъп за превозни средства до търговските площи и за зареждане на магазини ще бъде осигурен във времето до 6:00 ч. на 15 октомври (събота) и след 22:00 ч. на същата дата. Паркирането на автомобили ще се осъществява единствено на посочените от организаторите места.

На 16-ти октомври (неделя) пазарът за селскостопанска продукция в гр. Елена ще бъде разположен на паркинга до стадион „Чумерна“ с достъп от юг, по ул. „Околовръстна“ и ул. „Кършовска“.За подробности, свързани с организацията на празника, следете сайтовете на община Елена –

http://www.elena.bg
http://news.elena.bg
https://www.facebook.com/groups/235572739825672/
http://visit.elena.bg

Организаторите приканват жителите и гостите на града да спазват стриктно указанията и да се съобразяват с разпорежданията на органите на реда и стюардите по сигурността.

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на терен – общинска собственост по време на V-я Празник на еленския бут, гр. Елена, 2016 г.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.