Новини от Елена » Забраниха риболова в няколко еленски реки

Забраниха риболова в няколко еленски реки

Забрана за риболов в определени рибностопански обекти в страната се въвежда през 2011 г. със заповед на министъра на земеделието и храните. Мярката се налага във връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми.

Всяка година, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите, със заповед на министъра на земеделието и храните се забранява риболова в определени и съгласувани с Министерство на околната среда и водите рибностопански обекти.

За Великотърновска област това са районите около няколко реки в Еленския балкан – Божичка, Липовска, �?ванкова, Борищица, Бебровска, Мийковска и Костелска. Риболовът се забранява и за река Веселина в участъка от село Багалевци, заедно с притоците й.

�?зточник DarikNews

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.