Новини от Елена » Служебни съобщения

Архив на Служебни съобщения

От администратора на Елена.bg

От началото на 2012 година по ре�?ение на кмета на община Елена се прекратява поддръжката на сайта на общината от инж. Светослав Михайлов.

За изминалите 8 години бе създаден първият реално работещ сайт на общината. В момента той се състои от огромно количество страници, документи, статии и снимки. Предоставя изчерпателна информация за град Елена и община Елена, за възможностите за туризъм, историята и известните личности, музеите, както и водещите новини, касаещи общината. Доброволци разработиха версиите на английски и френски език. В подсайта на Общинския съвет са публикувани документи от 1999 година до последното му заседание.

През месец декември бе регистриран 4-милионният посетител на сайта. Надявам се, че с труда си съм допринесъл за развитието и популяризирането на общината ни като привлекателно туристическо място.

�?зказвам благодарност на всички граждани и служители на общинската администрация, които през годините са оказвали сътрудничество и подкрепа при създаването и развитието му. Специална благодарност на господин Са�?о Топалов за доверието и предоставената възможност да реализирам проекта си.

инж. Светослав Михайлов

23 коментара

Сайтът на Елена с четири милиона посещения

Днес сайтът на Елена направи четири милиона посещения. От май месец тази година сайтът реализира около 100 000 посещения месечно според брояча tixo.bg. Според същият брояч уникалните дневни посетители са между 500 и 1000 човека. Основно интересът е насочен към туристическите обекти и новините.

6 коментара

Служебно съобщение

Във връзка със заповед №РД0205-64/28.02.2011 г. на кмета на община Елена, на основание член 44, алинея 2 от ЗМСМА, член 22 от Закона за туризма и на  �?зменение и Допълнение на Закона за местните данъци и такси, считано от 1 март 2011 година от сайта на община Елена (www.elena.bg) се премахват всички туристически обекти без удостоверение за категоризация.

инж. Светослав Михайлов

Коментари