Новини от Елена » Служебно съобщение

Служебно съобщение

Във връзка със заповед №РД0205-64/28.02.2011 г. на кмета на община Елена, на основание член 44, алинея 2 от ЗМСМА, член 22 от Закона за туризма и на  �?зменение и Допълнение на Закона за местните данъци и такси, считано от 1 март 2011 година от сайта на община Елена (www.elena.bg) се премахват всички туристически обекти без удостоверение за категоризация.

инж. Светослав Михайлов

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.