Новини от Елена » Парламентарни избори 2013

Архив на Парламентарни избори 2013

ЗАПОВЕД № РД.02.05-278/07.05.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 13, ал. 1 от �?зборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на  произвеждането на избори за народни представители на 12 май 2013г.

заповед / формат .doc /

Коментари

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Приложеният файл съдържа списъци на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., съгласно чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от �?К.

�?зтегли:  Община Елена

Коментари

ОБУЧЕН�?Е НА С�?К ЗА ПРО�?ЗВЕЖДАНЕ НА �?ЗБОР�? ЗА НАРОДН�? ПРЕДСТАВ�?ТЕЛ�?

Община ЕЛЕНА уведомява членовете на секционните избирателни комисии, за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013г., че на 07 май 2013г. (вторник) от 14,00 часа в салона на читалище „Напредък Елена – 1863” гр.ЕЛЕНА ще се проведе обучение. Обучението е задължително за председателите, заместник председателите и секретарите на  секционните избирателни комисии.

Желателно е да присъстват всички членове на комисиите.

Обучението ще се извър�?и от представители на Районната избирателна комисия – Велико Търново.

Коментари

Договори сключени с политически партии и коалиции от партии

На основание чл.138 а от �?зборния кодекс „Еленски балкан” ООД гр. Елена публикува договорите, сключени с политически партии и коалиции от партии за отразяване в общинския вестник „Еленска трибуна” на предизборната кампания за изборите за народни представители на 12 май 2013 година.

ПП ГЕРБ /PDF/

Общински съвет на БСП /PDF/

Гражданска листа „Модерна България“ /PDF/

Коментари

ЗАПОВЕД № РД.02.05-240/18.04.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 133, ал. ал. 1 и 3 от �?зборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 12 май 2013 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и митинги.

Места за предизборни събирания / формат .doc /

Коментари

ЗАПОВЕД № РД.02.05-217/10.04.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 3 от �?зборния кодекс, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.,

НАРЕЖДАМ:

І. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

Заповед агитационни материали / формат .doc /

Коментари

Покана за консултации на политическите партии

УВАЖАЕМ�? ДАМ�? �? ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 34, ал. 6 и 7 от �?зборния кодекс и Ре�?ение № 2335-НС/29.03.2013г. на Централната избирателна комисия, за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013г., кметът на община Елена кани на консултации представителите на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на �?зборния кодекс, за определяне съставите на секционните избирателни комисии (С�?К) и подвижна С�?К в община Елена.

Покана за консултации на политическите партии / .doc /

Коментари

�?збирателни списъци за провеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.

За да проверите в коя избирателна секция можете да гласувате на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., използвайте полето „Търсене“ вдясно, като изпи�?ете името си в кавички, с главни букви (например: „ЙОРДАН Д�?М�?ТРОВ МАР�?НОВ“).

Секция 001

Секция 002

Секция 003

Секция 004

Секция 005

Секция 006

Секция 010

Секция 011

Секция 012

Секция 013

Секция 015

Секция 016

Секция 017

Секция 018

Секция 019

Секция 020

Секция 021

Секция 022

Секция 023

Секция 024

Секция 025

Секция 026

Секция 027

Секция 028

Секция 029

Коментари

Заповед № РД.02.05-179/15.03.2013г.

ЗАПОВЕД № РД.02.05-179 Елена, 15.03.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 2 и 3 от �?зборния кодекс

Заповед 179 за образуване на избирателните секции на територията на общината /. doc/

Приложение към Заповед 179 избирателни секции / .doc /

2 коментара

Заповед № РД.02.05-178/15.03.2013г.

ЗАПОВЕД № РД.02.05-178  Елена, 15.03.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 3 от �?зборния кодекс, предвид предстоящото произвеждане на избори за Народно събрание  на 12 май 2013 г.

Заповед  №178 Места избирателни списъци /. doc/

Коментари