Новини от Елена » 2017 » януари

Архив на януари, 2017

Зимата не отстъпва, спазвайте препоръките на общината!

Уважаеми съграждани, 

Прогнозите за тази седмица са за нови снеговалежи и ниски температури. Усложнената зимна обстановка, заедно с големите количества натрупан сняг край уличните платна  и най-вече непочистените тротоари, ще затруднят още повече движението на снегопочистваща техника и хора.

Община Елена благодари на всички, които изпълниха задълженията си и почистиха прилежащите към имотите им тротоари. За съжаление, има собственици, наематели и ползватели на имоти, които не разчистиха снега пред сградите си още при първия снеговалеж, не използваха и временното затопляне и снеготопене през почивните дни, за да освободят тротоарните площи от затъпкания сняг и от леда. Движението по тях става все по-трудно, а в много случаи и опасно.

Община Елена отново призовава ръководителите на фирми, предприятия, организации, учреждения, кооперации, здравни и просветни заведения, председателите на домсъвети и гражданите да изпълняват задълженията си по чл. 10, ал. 3 (във връзка с чл. 8 и чл. 9, ал. 2, 3 и 4) от Наредбата за опазване на обществения ред в Община Елена, а именно: да почистват снега, да го складират в близост до бордюра и да отстраняват ледените висулки от покривите.

Големият обем на снега по покривните конструкции, обледяването и топенето му създават опасност от падане на снежни блокове, които могат да нанесат щети върху живота, здравето и имуществото на гражданите. В тази връзка ви призоваваме своевременно да почиствате и надвисналите блокове сняг от покривите на сградите.

Служители от общинската администрация ще осъществяват текущ контрол по изпълнение на тези задължения и при констатирани нарушения ще бъдат налагани санкции, съгласно Наредбата. Глобите са от 50 до 500 лева. Обръщаме особено внимание на собствениците на имоти, които не пребивават постоянно в населените места на територията на общината! Тяхното отсъствие не е оправдание за непочистените прилежащи тротоари, съответно такива собственици също могат и ще бъдат санкционирани по законово установения ред!

Общинската администрация ви благодари за проявеното разбиране и съдействие при предните снеговалежи и по време на снегопочистването, като отново напомня и препоръчва:

– По възможност ограничете ползването на автомобили, докато траят снеговалежите. Приберете автомобилите в гаражите и дворовете си – така ще си спестите разчистването им!

– В случай, че предприемете пътуване извън града, автомобилът Ви следва да бъде оборудван за движение в зимни условия – зимни гуми с достатъчно дълбоки грайфери, наличие на вериги против буксуване и лопата за разриване при затъване, изправна отоплителна система и светлини, достатъчно гориво. Заредете напълно батерията на мобилния си телефон! Преди тръгване се информирайте за евентуални ограничения на движението във Вашата посока и следете новините по време на движение. Спазвайте указанията на институциите, отговорни за организацията на движението!

– Забранено е складирането на сняг в района на кръстовищата срещу пешеходните пътеки и натрупването му върху тротоарите, без да се оставя достатъчно място за движението на пешеходците, както и в обсега на  входовете на гаражите.

– Препоръчваме на възрастните хора да бъдат особено внимателни, да ограничат излизането от домовете си, и ако все пак това се налага, да става по възможност с придружител!

Ако е необходимо да подадете сигнал за реален проблем – винаги можете да го направите, като се обадите на дежурния по Общински съвет за сигурност (тел. 0879 101 411 или 06151 6013).

Пожелаваме Ви ползотворна и безаварийна седмица, с много настроение на работа и у дома!

Община Елена

Коментари

Община Елена изказва благодарност

Ръководството на Община Елена изказва огромната си благодарност за труда, усърдието и волята на всички, които през последните три денонощия работиха по снегопочистването на града и селата в общината.

С общи усилия, своевременна и адекватна реакция на хора и институции сложната зимна обстановка бе овладяна, до всички населени места се осигури достъп, за да няма пострадали и бедстващи. В петък и най-вече през почивните дни за разчистването на общинската пътна мрежа, на улиците в Елена  и селата  излязоха 20 машини на осем фирми от града – „Гено Стефанов“ ЕООД, ЕТ „Слави Славов-97“, „Транслес 2000“ ЕООД, „Шалаверов“ ЕООД, „Буковец“ ЕООД,  Земеделските производители Иван Стойков, Михаил Бараков и Христо Давидков. Техника на еленските фирми „Сими“ ЕООД и „Славов 08“ ЕООД почиства републикански пътища на територията на общината. От дружеството „Славов 08“ осигуриха денонощно дежурство на водачи и машини  на пътя Елена-Твърдица и благодарение на своевременното разчистване на големия сняг, проходът от северната страна до Предела остана отворен.

Похвала заслужават всички работници по Регионалната програма за заетост към общината, както и служителите на „Глобъл Клинър“ ООД. При минусови температури те на ръка почистваха тротоари, стълбища, минушки и мостове за по-сигурно придвижване на гражданите.

Общинското ръководство благодари на Районно управление на МВР за съдействието при отстраняване на паркирали автомобили, които пречеха на снегопочистващата техника, на „Енерго про“ АД, район Елена и на „ВиК Йовковци“ ООД, район Елена, които реагираха бързо  на подадените сигнали, а техните работници отстраниха своевременно възникнали аварии по електропреносната и водопроводната мрежа.

Ръководството на общината изказва благодарност на всички граждани и отговорници на търговски обекти, почистили  пред своите домове, магазини и офиси, на водачи на МПС, които на места осигуриха безпрепятствено придвижване на машините.

Прогнозите са снеговалежите да продължат и температурите да падат. Призивът към гражданите и гостите в общината е да спазват препоръките и указанията на общинското ръководство и през следващите дни на седмицата, за да няма неприятни изненади и помрачено настроение.

2 коментара

9 и 10 януари (понеделник и вторник) ще са неучебни дни за училищата в община Елена

Със заповед № РД.02.05 – 40 от 8 януари 2017 г., кметът на община Елена е обявил дните 9 и 10 януари (понеделник и вторник) за неучебни дни за училищата на територията на община Елена. Мярката се налага заради прогнозите за особено ниски температури през следващите дни и усложнената епидемиологична обстановка в съседни общини и области, увеличаващи риска от остри респираторни заболявания, и е съгласувана с директорите на училищата.

При липса на друго разпореждане, учениците следва да се явят на училище на 11 януари 2017 г. (сряда) за нормален учебен ден. Директорите на училищата са длъжни да осигурят нормални условия за провеждане на учебен процес в помещенията. При необходимост, може да се премине към по-късно започване на учебните дни и намалени часове, при спазване на регламентираните в Закона за предучилищно и училищно образование процедури.

В детските градини на територията на общината ще се води нормален учебно-възпитателен процес. При необходимост, в отделни детски градини може да се обявят неучебни дни по преценка на съответните директори, след съгласуване с родителите и при спазване на утвърдените процедури.

Заповедта е изпратена до началника на Регионалното управление на образованието – Велико Търново и директорите на училища в общината.

Коментари

Актуална информация за зимната обстановка в община Елена (07.01.2017 г., 10:00 ч.)

На територията на цялата община продължава да вали сняг. Снежната покривка в града е около 45 – 50 см, а в районите с по-голяма надморска височина надхвърля 100 см. Пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа са проходими при усложнени зимни условия. Снегопочистващата техника е изправна и работи по график за разчистване и разширяване на разринатите пътища. По информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ (http://www.api.bg/index.php/bg/patna-obstanovka/7-yanuari-2017), затворени са проходите Твърдишки (път Елена – Твърдица), Котленски (Котел – Омуртаг), както и пътят Кипилово – Котел. Проходът „Вратник“ (Сливен – Стара река) е отворен за превозни средства с общо тегло до 10 тона, но движението е затруднено от силния вятър и навяванията.

Към момента няма информация за бедстващи села на територията на общината, нито за такива без достъп до тях. Тази сутрин за кратко без електроснабдяване са били част от селата в югоизточното направление (Костел, Палици, Каменари, Бойковци), както и с. Майско. Аварията е отстранена своевременно. Снабдяването с питейна вода е нормално, като за някои населени места още преди началото на снеговалежа е въведен режим на водоподаване.

Прогнозите са снеговалежът да продължи с променлива интензивност през целия ден, както и през нощта срещу неделя. Очаква се понижение на температурите и засилване на вятъра от посока запад – северозапад. Поради това, община Елена предупреждава:

– Пътувания на територията на общината да се предприемат само при крайна необходимост! Силно препоръчително е автомобилите, които тръгват на път, да разполагат с вериги против буксуване и лопата за разриване при затъване, които да ползват при необходимост. Преди тръгване задължително да се провери изправността на отоплителна система и светлините, както и наличието на достатъчно гориво, най-добре пълен резервоар! Мобилните телефони да са с напълно заредена батерия!

– Да се ограничи движението на автомобили в населените места и особено в града! В случай, че се наложи използването на превозни средства, същите да бъдат паркирани само на определените места, и то по начин, който да не затруднява работата на снегопочистващата техника!

Обмисля се дали да бъде издадена заповед на кмета на общината, с която дните 9 и 10 януари (понеделник и вторник) да бъдат обявени за неучебни. Въвеждането на мярката ще бъде обсъдено с директорите на училища. В случай, че бъде взето такова решение, същото ще бъде обявено в интернет най-късно до 12:00 часа на 8 януари, неделя.

Община Елена благодари на всички граждани, които проявяват разбиране към усложнената зимна обстановка и се съобразяват с дадените препоръки. Пожелаваме спокойни и безпроблемни почивни дни!

Коментари

Актуална информация за зимната обстановка в община Елена (06.01.2017 г., 17:00 ч.)

Снеговалежът на територията на община Елена продължава вече повече от 16 часа. Снежната покривка в града надхвърля 40 см, а по високите части на общината наближава 90 – 100 см. Пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа са проходими при тежки зимни условия. Всички снегопочистващи машини работят по утвърдения график. Проходът Елена – Твърдица е затворен от южната страна и не може да се използва за транспортна връзка с Южна България. Непроходим заради преспи и паднали дървета е и пътят за гр. Котел през с. Кипилово. Проходът Котел – Омуртаг е затворен. Движението през прохода Сливен – Стара река е затруднено от силния вятър и навявания и не е препоръчително да бъде използван.

Към момента няма информация за бедстващи села, нито за такива без достъп. На места има временни прекъсвания на електрозахранването, които се отстраняват от аварийни екипи на енергоразпределителното дружество. Снабдяването с питейна вода е нормално, с изключение на населените места с въведен преди началото на снеговалежа режим на водоподаване.

Прогнозите са за продължаващ снеговалеж с променлива интензивност и през почивните дни. Трудно е да се предвиди каква ще бъде снежната покривка. Очаква се тежкият сняг и ниските температури допълнително да затрудняват работата на снегопочистващата техника. Пътищата на много места са стеснени от натрупания по банкетите сняг и разминаването е затруднено. Поради това, община Елена предупреждава:

– Собствениците на къщи за почивка на територията на общината да не предприемат пътувания за края на седмицата, тъй като рискуват да не успеят да слязат и да се приберат навреме! Онези, които са направили резервации в хотели и къщи за  гости, преди тръгване да се свържат с местата за настаняване, за да проверят актуалната обстановка.

– Жителите на общината да избягват пътувания, освен при крайна необходимост! Силно препоръчително е автомобилите да разполагат с вериги против буксуване и лопата за разриване при затъване, които да ползват при необходимост. Преди тръгване да се провери изправността на отоплителна система и светлините, както и наличието на достатъчно гориво, най-добре пълен резервоар! Мобилните телефони да са с напълно заредена батерия!

– Да се ограничи движението на автомобили в населените места и особено в града! В случай, че се наложи използването на превозни средства, същите да бъдат паркирани само на определените места, и то по начин, който да не затруднява работата на снегопочистващата техника!

Община Елена благодари на всички граждани, които проявяват разбиране към усложнената зимна обстановка и се съобразяват с дадените препоръки. Пожелаваме спокойни и безпроблемни почивни дни!

2 коментара

Препоръки във връзка с очакваните обилни снеговалежи и ниски температури

Уважаеми съграждани,

Във връзка с очакваните обилни снеговалежи и ниски температури в края на настоящата и началото на следващата седмица, община Елена напомня и препоръчва:

– Задължение на собствениците и наемателите на имоти е да почистват прилежащите тротоарни площи от сняг и лед. Организирайте почистването своевременно и не допускайте натрупалия сняг да се затъпква, тъй като след това е по-трудно да бъде изчистен. Изринатият сняг не трябва да се изхвърля на пътното платно, а да се натрупва по бордюрите или евентуално в близките зелени площи. При неизпълнение на задължението за почистване, ще бъдат правени предписания и налагани санкции по реда на Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена.

– По възможност ограничете ползването на автомобили, докато траят снеговалежите. Приберете автомобилите в гаражите и дворовете си – така ще си спестите разчистването им. Разстоянията в града не са големи, придвижвайте се пеша – освен здравословния ефект, по този начин ще улесните работата на снегопочистващата техника.

– Паркирайте автомобилите си така, че да не затруднявате работата на снегопочистващите машини! Служители на Районното управление на МВР ще следят и ще санкционират водачите, които са спрели или паркирали автомобилите си в нарушение на установените правила. Освен това, при неправилно паркиран автомобил, в случай на одраскване, охлузване или удар, отговорността е изцяло Ваша.

– В случай, че предприемете пътуване извън града, автомобилът Ви следва да бъде оборудван за движение в зимни условия – зимни гуми с достатъчно дълбоки грайфери, наличие на вериги против буксуване и лопата за разриване при затъване, изправна отоплителна система и светлини, достатъчно гориво. Заредете напълно батерията на мобилния си телефон! Преди тръгване се информирайте за евентуални ограничения на движението във Вашата посока и следете новините по време на движение. Спазвайте указанията на институциите, отговорни за организацията на движението!

– И накрая – запазете спокойствие, все пак е нормално за нашите географски ширини през зимата да вали сняг и температурите да са ниски! Много от нас си спомнят, че не беше толкова отдавна времето, когато по улиците и тротоарите в нашия град се придвижвахме в снежни тунели. Но ако все пак е необходимо да подадете сигнал за реален проблем – винаги можете да го направите, като се обадите на дежурния по Общински съвет за сигурност (тел. 0879 101 411 или 06151 6013).

С пожелания за ползотворен петъчен ден, безаварийна и спокойна почивка в края на седмицата, и много настроение по повод предстоящите имени дни!

Община Елена

Коментари