Новини от Елена » Забраняват риболова в осем реки в областта

Забраняват риболова в осем реки в областта

�?зпълнителната агенция по рибарство и аквакултури забрани през цялата 2010 г. улова на риба с всякакъв вид риболовни уреди и средства в крайбрежните зони и някои вътре�?ни язовири и участъци от реки в страната. Забраната е, за да се опази биологичното разнообразие и да се създадат условия за естественото възпроизводство на популациите от риба и др.
Забранява се стопанският риболов с всякакъв вид риболовни уреди във водите на българския участък на Дунав в акваторията пред устията на вливащите се в реката притоци и канали в радиус от 200 м от средата на устието на всеки от тях. Редовните риболовци нямат право да мятат въдиците си в определени участъци от осем планински реки на територията на Великотърновска област – Божичка от извора до вливането й в р. Веселина при с. Дрента, Липовска от извора до Веселина в местността Смесито, �?ванкова до вливането й при село Майтанци, Борощница до вливането й в Мийковска река в местността Вилите, Веселина от село Багалевци до притоците й, Бебровска от извора до вливането й в река Златари�?ка, Мийковска от вливането й в река Костелска до махала Христовци и Костелска от извора до бента при село Костел.
За спазването на забраната ще следят служителите на �?АРА. На нару�?ителите ще се съставят актове.
В областта за любителски риболов са яз. “Йовковци”, “Ал. Стамболийски”, “Овча могила” и “Паисий 2” в землището на Стрелец.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.