Новини от Елена » Заповед № РД.02.05-571 / 07.10.2013 г. на кмета на община Елена

Заповед № РД.02.05-571 / 07.10.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-571 / 07.10.2013 г., в съответствие с Решение № 112 / 12.09.2013 г. и Решение № 116 / 12.09.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена, кметът на община Елена е разпоредил да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост – имот в землище с. Тодювци, имот в гр. Елена, ул. „Пърчевци“ и имот в с. Балуци.

Заповед № РД.02.05-571 / 07.10.2013 г. (формат .PDF)

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.