Новини от Елена » 62 млн. лв. ще струва новото депо за отпадъци Съоръжението трябва да е готово до 2015 година

62 млн. лв. ще струва новото депо за отпадъци Съоръжението трябва да е готово до 2015 година

НОВОТО РЕГ�?ОНАЛНО СМЕТ�?ЩЕ ЩЕ СТРУВА 62.2 МЛН. ЛВ. 3.2 МЛН. ЛВ. ОТ ТЯХ ОС�?ГУРЯВАТ ПАРТНЬОР�?ТЕ, а останалото идва по Оперативна програма „Околна среда”. Депото за битови отпадъци трябва да е готово и да работи до 2015 година, информираха от Община Велико Търново.
То ще се използва от 6 общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.
Бъдещото сметище ще има и пречиствателна станция за отпадни води, регионален център за управление на отпадъци и няколко инсталации за механично третиране и компостиране.
Площадката по проект трябва да има една от най-модерните инфраструктури, включително кантар, който ще отчита боклуците, административно-битова сграда, съоръжения за измиване на гумите на техниката, която навлиза на територията на депото, система за взимане на проби, работилница и мивка за камиони.
Към обекта са предвидени склад за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата, както и терени, в които ще се разраства сметището. Към него трябва да има и няколко инсталации за разделно събиране на отпадъци. Досега проектът за новото регионално сметище се баве�?е заради течащите съдебни дела.

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.