Новини от Елена » 6,7 млн. лв. ще е бюджетът на община Елена за 2012 г

6,7 млн. лв. ще е бюджетът на община Елена за 2012 г

6,7 МЛН. ЛВ. ЩЕ БЪДЕ БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩ�?НА ЕЛЕНА ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОД�?НА, информира кметът Дилян Млъзев.
Общата субсидия е в размер на 3.4 млн. лв., а изравнителната е близо 800 000 лв. Средствата за зимно поддържане за следващия сезон са колкото и тазгоди�?ните – 155 000 лв. За основен ремонт на общинската пътна мрежа общината ще разполага с 560 000 лв., колкото са били и през настоящата година. Бюджетът е намален в частта за капиталови разходи, които от 150 000 лв. за 2011 г. стават 140 000 лв., а това означава един текущ ремонт по-малко.
Ще се запазят параметрите на данък за жилищни имоти, който е 1.2 промила на 1000, както и тези за нежилищни имоти в размер на 1.8 промила на 1000. Планираните средства в местната хазна от данък върху недвижими имоти са от 116 600 лв., като се очаква изпълнение от над 80% за тази година.
За 2011 г. Община Елена плаща 27 000 лв. такса на държавата поради изчерпания капацитет на депото за твърди битови отпадъци. През следващата година обаче общинската вноска ще нарасне драстично на 81 000 лв. Местните данъци за следващата година няма да бъдат пови�?ени, но в такса битови отпадъци компонентът, който е свързан с тази такса, ще бъде вероятно поносимо пови�?ен, за да се покрие увеличението, призна още кметът Дилян Млъзев.

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.