Новини от Елена » Заповед №РД.02.05-395/19.08.2011 г. за образуване на избирателни секции

Заповед №РД.02.05-395/19.08.2011 г. за образуване на избирателни секции

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-395/19.08.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 2 от �?зборния кодекс

ОБРАЗУВАМ:

1. �?ЗБ�?РАТЕЛН�? СЕКЦ�?�? за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент, общински съветници, кметове на общини и на кметства на 23.10.2011 г., съгласно приложението, което е неразделна част от тази заповед.

Определям номерата на избирателните секции в общината в съответствие с Ре�?ение № 19/11.07.2011г. на Ц�?К, съгласно приложението.

2. Настоящата заповед с приложението да се обяви публично чрез: публикуване във в. “Еленска трибуна”, оповестяване на сайта на община Елена и по местния РТВ и постави на табло “�?збори 2011” във фоайето на общинската администрация.

3. В срок до 30 август да се изпрати списък с адресите на избирателните секции в ГД “ГРАО” в МРРБ;

4. Копие от заповедта за образуване на избирателните секции и списъка с адресите на избирателните секции да се предоставят на О�?К – Елена.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

ЙОРДАН К�?РЧЕВ – ЗАМ. КМЕТ

За кмет на община ЕЛЕНА,

Съгласно Заповед № РД.02.05-386/15.08.2011 г.

Заповед за образуване на избирателните секции на територията на общината

Приложение избирателни секции

1 коментар »

 1. Менталната написа:,

  22.08.2011 at 19:56

  Поредната пародия.
  �? кой е секретарят на общината, комуто се възлага контрола по запиведта?
  Да не би пък заместник-кметът да не знае, че общината няма секретар?
  Т.е. още едно потвърждение за наглостта в безхаберието на екипа.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.