Новини от Елена » Назначиха десетте общински избирателни комисии

Назначиха десетте общински избирателни комисии

Десетте общински избирателни комисии във Великотърновска област бяха назначени от Ц�?К. Те ще встъпят в длъжност на 19 август съгласно изборното законодателство.
Всички комисии включват в състава си 17 членове, избрани съобразно парламентарните квоти. На 19 август съставите трябва да получат списъците на регистрираните партии и коалиции, които са получили одобрение от Централната комисия. От днес започва да тече и десетдневният срок за регистрацията на партиите, коалициите и инициативните комитети за участие в местните избори, съобщи председателят на О�?К – Велико Търново Десислава Йонкова.
Тя допълни, че в първия ден от работата на комисията членовете ще ре�?ат какво ще бъде работното време и как О�?К ще оповестява взетите ре�?ения. Срокът, в който комисията регистрира кандидатските листи за местните общински съвети и за кметове, е до 20 септември включително. До тогава инициативният комитет предава на О�?К подписката за издигане на независим кандидат за съветник или кмет.
От своя страна Общинската избирателна комисия незабавно трябва да предаде подписката на териториалното звено на ГРАО за извър�?ване на проверка. До 21 септември комисията във всяка една община трябва да проведе жребий за номера на бюлетината, която всяка партия и коалиция ще получи за изборите.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.