Новини от Елена » 56 неатрактивни лекарски практики в областта, в много села има лекар веднъж седмично

56 неатрактивни лекарски практики в областта, в много села има лекар веднъж седмично

Общо 47 са незаетите лекарски практики във Великотърновска област, а 50 са свободните места за стоматолози. Най-много са незаетите селски практики в общините Елена, Павликени и Стражица. Любопитното е, че само за Велико Търново не достигат 11 джипита.
56 са неблагоприятните лекарски практики в областта
За тези неатрактивни за джипитата райони здравната каса предвижда допълнително заплащане, но въпреки това все още за някои от тях няма кандидати. В някои случаи едно джипи обслужва по няколко села, както например е лекарят, който се грижи за хората от селата Константин, Майско и Беброво. Здравната каса е въвела няколко критерия, по които определя даден район като неблагоприятен. Такива са местата, които са по-отдалечени, труднодостъпни, с ло?и пътища, специфика на населението и екологично замърсени места. Неблагоприятните практики обаче трябва да отговарят на поне две от тези условия, за да получат пари от касата.
Най-много средства в на?ата област се отпускат за практиката в Елена – 900 лв., както и за златари?кото Горско Ново село – 720 лв. В селата Калайджии и Константин доплащането е 600 лв., а в Беброво, Върбица, Вонеща вода и Марян – 540 лв. Най-малко пари – 120 лв., се дават за Ново село. Ако един личен лекар обслужва сам повече села, той взема съответно и по-голяма сума. Когато пък джипитата са повече, предвидените за района средства се разпределят според броя на пациентите в техните листи.
Лекарите във Великотърновско все повече намаляват
Тази тревожна статистика отчитат здравните експерти през последната една година. Осигуреността с лекари за региона е 27, 5 на 10 хил. ду?и население при средно за страната 37. Тези проблеми са най-изявени в общините Елена, Стражица, Златарица и част от Свищов, където повечето лични лекари живеят в общинския център и ходят по график в обслужваните от тях села. Не по-малко притеснителен е и фактът, че средната възраст на лекарите и специалистите по здравни грижи продължава да се увеличава, като това ще се усети още по-силно през следващите години.

?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.