Новини от Елена » Здравната каса засилва проверките, лекарите намаляват

Здравната каса засилва проверките, лекарите намаляват

141 000 лева глоби са наложени за нару?ения, установени след проверки на Здравната каса за първите ?ест месеца на годината. Размерът на глобите е зави?ен с 36 процента в сравнение със същия период на миналата година. Нараснали са проверките на общопрактикуващите лекари и специалистите в извънболничната помощ. Най-често нару?енията са свързани с разминаване между обема на оказаната и договорирана помощ, с медицинската документация, с отпускането на лекарства, с липсващо медицинско оборудване, съобщи директорът на Районната здравна каса ?ван ?ванов. На ежемесечен контрол подлежат болниците за дублиране на хоспитализации на един пациент по една и съща клинична пътеки в продължение на 30 дни, както и за пациенти, починали в болницата, за които се отчита по-голям болничен престой. В резултат на проверките подобни случаи са намалели. Следи се още за неизвър?ени дейности, които обаче са отчетени. Такъв случай е регистриран за втора поредна година при стоматолог в Масларево. Наложена е санкция от 100 лв. и е сезирана прокуратурата. Друго грубо нару?ение е болниците да декларират назначени специалисти, каквито всъщност нямат. ?ма такъв случай, показват проверките – болница е назначила кардиолог и гастроентеролог, но само на хартия. След проверката и на медицински одит е възможно да бъдат коригирани нивата на компетентност на съответното отделение. Голям е проблемът с дефицита на лекари, каза ?ванов. Не достигат патоанатоми, токсиколози, неонатолизи, хематолози, ревматолози, лабораторни лекари, инвазивни кардиолизи, алерголози. Сред дефицитните специалности са и профилните датски специалности- детски кардиолог, пулмолог, невролог.

?зточник DarikNews

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.