Новини от Елена » Здравната каса засилва проверките, лекарите намаляват

Здравната каса засилва проверките, лекарите намаляват

141 000 лева глоби са наложени за нару�?ения, установени след проверки на Здравната каса за първите �?ест месеца на годината. Размерът на глобите е зави�?ен с 36 процента в сравнение със същия период на миналата година. Нараснали са проверките на общопрактикуващите лекари и специалистите в извънболничната помощ. Най-често нару�?енията са свързани с разминаване между обема на оказаната и договорирана помощ, с медицинската документация, с отпускането на лекарства, с липсващо медицинско оборудване, съобщи директорът на Районната здравна каса �?ван �?ванов. На ежемесечен контрол подлежат болниците за дублиране на хоспитализации на един пациент по една и съща клинична пътеки в продължение на 30 дни, както и за пациенти, починали в болницата, за които се отчита по-голям болничен престой. В резултат на проверките подобни случаи са намалели. Следи се още за неизвър�?ени дейности, които обаче са отчетени. Такъв случай е регистриран за втора поредна година при стоматолог в Масларево. Наложена е санкция от 100 лв. и е сезирана прокуратурата. Друго грубо нару�?ение е болниците да декларират назначени специалисти, каквито всъщност нямат. �?ма такъв случай, показват проверките – болница е назначила кардиолог и гастроентеролог, но само на хартия. След проверката и на медицински одит е възможно да бъдат коригирани нивата на компетентност на съответното отделение. Голям е проблемът с дефицита на лекари, каза �?ванов. Не достигат патоанатоми, токсиколози, неонатолизи, хематолози, ревматолози, лабораторни лекари, инвазивни кардиолизи, алерголози. Сред дефицитните специалности са и профилните датски специалности- детски кардиолог, пулмолог, невролог.

�?зточник DarikNews

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.