Новини от Елена » Новият ловен сезон започва на 13 август

Новият ловен сезон започва на 13 август

Стартът на новия ловен сезон ще бъде даден на 13 август, събота. Както всяка година се започва с лов на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина. Ловуването се извър�?ва само с писмени разре�?ения, издадени от директорите на държавните горски и ловни стопанства. Те могат също да бъдат издадени от специалистите по лова към юридическите лица, сключили договори за стопанисване на дивечовъдните участъци и от председателите на ловните дружинки. Разре�?ен е ловът на пъдпъдъци до 15 броя, на гривяк, гълъби, гургулица, гугутка – до 10 броя и на горски бекас и обикновена бекасина – до 10 броя.
Ловуване на дребен дивеч от чуждестранни ловци по линията на организирания ловен туризъм се извър�?ва в не повече от 3 от 7 последователни дена за един район. Всяка група от чуждестранни ловни туристи задължително се регистрира в стопанствата, като билетите за лов се издават само от директора на ДГС и ДЛС или от упълномощено от него лице. Забранява се и ловуването на местен дребен дивеч в едно и също ловище в два последователни дена. Без ограничаване в дневни норми е отстрелът на фермено-произведени фазани, патици, кеклици и яребици, разселени в специално устроени ловища.

�?зточник Янтра Днес

1 коментар »

  1. Здравец написа:,

    22.07.2011 at 20:43

    99,9% от ловците, са комплексари на квадрат.
    Не приемам да се убива животно за кеф. Да си „умрял“ от глад или за прехрана да, но за кеф не съм съгласен. Дегенерати!

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.