Новини от Елена » 400 се готвят за ловци

400 се готвят за ловци

Около 400 ду?и са кандидатите за придобиване право на лов през 2011 г. в осемте ловно-рибарски дружества в Регионалната дирекция по горите във Велико Търново. Най-много са желаещите да стават ловци в дружество „Сокол” в Полски Тръмбе? – 100, следват ги „Сокол 1884” във Велико Търново с 80 ду?и, по 40 са кандидатите в ловно-рибарските дружества в Свищов, Павликени и Севлиево. 33 и 30 са бъдещите ловци съответно в Елена и Златарица, най-малко желаещи има в ЛРД „Сидер войвода” в Горна Оряховица.
Спрямо минали години не липсва интерес от страна на мъжете да стават ловци, казват от РДГ в старата столица, която отговаря за двете области – Великотърновска и Габровска. Тъй като 2009 година е била нулева за изпити за ловци за цялата страна, през 2010 година кандидатите за региона са били 640 ду?и, с натрупване. Сега те са около 400. Към обучението не липсва интерес и от страна на нежния пол. Около 10 дами миналата година са проявили интерес към типично мъжкото хоби.
Обучителните курсове за пуцарите в областта започват в края на февруари и ще продължат до края на май. От 1 юни до 15 юли са изпитите, практически и теоретически. Обучителите на бъдещите ловци ще са квалифицирани лектори от региона. На издържалите успе?но изпита комисията издава удостоверение. Билет за лов издава лесничейството след представяне на удостоверение за положен изпит за придобиване право на лов. След това ловният билет се заверява ежегодно.

?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.