Новини от Елена » 34 пчелари от областта са кандидатствали за подпомагане

34 пчелари от областта са кандидатствали за подпомагане

Все още има свободен ресурс по националната програма
34 заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство 2011-2013 г. са подадени към този момент в Областната дирекция на фонд „Земеделие” във Велико Търново. Те са с общ размер на заявената финансова помощ 174 231 лв.
Приемът на документи започна на 13 декември 2010 г. и ще продължи до изразходване на предвидените средства. Свободният финансов ресурс по информация на ДФ „Земеделие” е в размер на близо 2, 2 млн. лв.
За „Борба срещу вароатозата” в сектор „Разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване помощ от пчелари проверители” могат да кандидатстват стопани, които имат необходимата квалификация да извър�?ват пролетни профилактични прегледи. Финансовата помощ е в размер на 90% от одобрените разходи. По мярката „Разходи за препарати в борбата срещу вароатозата” документи могат да подават както физически и юридически лица, така и сдружения на пчелари, които трябва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Финансовата помощ е в размер на 80% от одобрените разходи. По „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните ко�?ери в общността” – сектори „Закупуване на нови ко�?ери”, „Закупуване на отводки/рояци и „Закупуване на пчелни майки”, могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Финансовата помощ е в размер на 70% от одобрените инвестиционни разходи за ко�?ери и отводки и съответно 50% за рояци и 60% за пчелни майки.

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.