Новини от Елена » Преброиха над 20 хиляди земеделски стопанства

Преброиха над 20 хиляди земеделски стопанства

20 276 земеделски стопанства преброиха във Великотърновска област 72 анкетьори за три месеца, от 1 септември до края на ноември. Обхванати бяха 255 землища, почти всички в областта с изключение на някои в обезлюдения планински район. Анкетьорите не са имали сериозни проблеми със стопаните.
6483 от преброените са под определения праг за земеделско стопанство. 9176 отговарят на определените критерии – да се използват поне 5 дка земя, 5 дка естествени ливади, един декар овощни насаждения, лозе или специализирани земеделски култури – зеленчуци, подправки, медицински и ароматни растения, цветя, ягодоплодни, гъби, разсадници, 0,5 дка оранжерии, най-малко една крава, биволица, свиня-майка, еднокопитно животно, пет овце или прасета, две кози, 50 коко�?ки-носачки, 100 пилета за угояване, 30 други птици, 10 пчелни семейства, 10 зайкини. Новите земеделски стопанства са 576, а ликвидираните от последното преброяване през 2003 година досега – 4200.
Експертите от Областната дирекция “Земеделие и гори” имат още много работа. Сега тяхната задача е да въведат цялата събрана информация в специална компютърна програма. Това ще продължи до края на януари. След това ще се направи обобщение – колко са обработваемите площи, растениевъдните, животновъдните и смесените земеделски стопанства, използваната земеделска техника, колко животни и птици по видове и породи се отглеждат, каква площ се напоява, колко стопани са получавали европейски и държавни субсидии, семейна ли е фермата, или се наемат работници, има ли биопроизводство, завър�?ен цикъл на производство, произвежда ли се ток от възобновяеми източници.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.