Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-170/01.11.2010 г.

Обявление № УТ.01.02-170/01.11.2010 г.

На основание чл. 128, ал. 3 и от закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със заповед № РД.02.05-421/19.10.2010 година на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи проект за изменение на действащия РП (ПУП – план за улична и дворищна регулация) – неприложен, премахване на парцел, отреден „за градина” в кв. 15 по плана на с. Яковци, поставяне на улично – регулационна линия по съществуващите на място сгради и огради и създаване на един нов самостоятелен УП�? за имоти пл. № № 73 и 74 – УП�? і-73, 74 в кв. 15 по плана на с. Яковци.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред административен съд – гр. В. Търново, съгласно чл. 215, ал. 1, и ал. 4 от зут в 14 дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.