Новини от Елена » Безработицата леко намалява

Безработицата леко намалява

Лек спад на безработицата отчитат от местната Дирекция Бюро по труда, която обслужва трите общини – Велико Търново, Елена и Златарица. Нивото на безработицата през юни е 8,51%, в сравнение с месец май се наблюдава понижение с 0,21 пункта, съобщи новоназначеният директор на Бюрото по труда Обре?ко Нечев.

На трудовата борса са регистрирани 4 364 безработни. 3 111 са в община Велико Търново, 834 – в община Елена и 419 – в община Златарица. Равнището на трудово незаетите в региона е малко по-ниско от това за страната (9,26%). 389 са новопостъпилите на борсата безработни през юни. Повече от половината от тях са жени, 109 са младежите до 29-годи?на възраст, 93-ма са с вис?е образование, 18 от новорегистрираните са с намалена трудоспособност, а 123-ма с работническа професия. Голяма част от тях са освободени от частния сектор – 279 ду?и.

През юни от трудовата борсата са отписани 494 човека. 204 от тях са постъпили на работа, а останалите са отпаднали заради санкция за неявяване по график в бюрото по труда, отказ от предложеното работно място или смяна на местожителството, посочи Нечев. В дирекцията през месеца са заявени 181 работни места, които са с 65 по-малко в сравнение с предходния месец май. Фирмите търсят предимно работници и помощен неквалифициран персонал, каза още директорът на Бюрото по труда. За едно работно място през юни са се конкурирали 17 безработни.

?зточник DarikNews

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.