Новини от Елена » От август приемат молби за помощи за отопление

От август приемат молби за помощи за отопление

Молби-декларации за отпускане на целеви помощи за отопление за предстоящия зимен сезон ще се приемат от 1 август до 31 октомври, съобщиха от Регионалната дирекция "Социално подпомагане" Велико Търново. Размерът на помощта е 56,86 лв. на месец. Миналата година сумата бе�?е 55,23 лв.

Новият момент тази година е, че в молбата задължително трябва да се заяви видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. Месечните помощи за отопление ще бъдат превеждани на три тран�?а през отоплителния сезон – през ноември, декември и януари.

Право на помощта, както и досега, имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията, посочени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Лицата и семействата, които не използват по предназначение помощта или я получат недобросъвестно, ще бъдат ли�?ени от този вид помощ и през следващия отоплителен сезон, както и ще трябва да възстановят получените суми със законната лихва, предупреди Татяна Шаркова от дирекция „Социално подпомагане".

За улеснение на правоимащите заявления ще могат да се подават в местните дирекции „Социално подпомагане" и в няколко изнесени приемни, разкрити в общините Лясковец, Златарица, Сухиндол и Полски Тръмбе�?.

�?зточник DarikNews

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.