Новини от Елена » Ветеринарите на протест, чакат 220 хил. лева от държавата

Ветеринарите на протест, чакат 220 хил. лева от държавата

220 хил. лв. имат да получават от държавата частнопрактикуващите ветеринарни лекари от 42 ветеринарни участъка във Великотърновска област. Парите са за извър?ената от тях през първите ?ест месеца на 2010 година дейност по Държавната профилактична програма.
Според подписания рамков договор между Министерство на земеделието и храните и Българския ветеринарен съюз сумите трябва да се изплащат за всяко тримесечие, до 20-о число на следващия месец. Закъснението е явно. Освен това ветеринарите са вложили свои средства, за да изпълнят задълженията си по програмата.
Ръководството на Българския ветеринарен съюз се е срещнало с министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, който предлага схема за разсрочено изплащане на парите за първото полугодие на три части до края на септември, а дължимите за третото и четвъртото тримесечие средства да бъдат преведени на общопрактикуващите ветеринарни лекари през януари догодина.
Бран?овата организация не се е съгласила и на последното й заседание в понеделник е взето ре?ение за протести през август, ако въпросът не се ре?и дотогава. Частнопрактикуващите ветеринарни лекари ще спрат да маркират дома?ните животни, да въвеждат данните в системата за идентификация, да издават задължителните ветеринарномедицински документи.
Това ще е поредният протест на ветеринарите. Преди това те протестираха за неизплатените им финансови средства за третото и четвъртото полугодие на миналата година, като спряха да изпълняват задълженията си по Държавната профилактична програма и само лекуваха дома?ните животни. Тогава официалните ветеринари поеха тяхната работа. Частнопрактикуващите лекари получиха парите си през януари. След това за първото и второто тримесечие на тази година те не са взели нито лев за работата си по Държавната профилактична програма.
До края на седмицата ще стане ясно кога и как ще протестират частно практикуващите ветеринарни лекари. Все пак има надежда дотогава да започне изплащането на заработените от тях средства.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.