Новини от Елена » Ветеринарите вземат мерки срещу появата на птичи грип

Ветеринарите вземат мерки срещу появата на птичи грип

За да се предотврати появата на птичи грип, Регионалната ветеринарномедицинска служба във Велико Търново обяви горещ телефон. На 0889/720 077 гражданите трябва да сигнализират, ако установят пови?ена заболеваемост и смъртност при дома?ните птици. Разчита се и на ловците да се обаждат, ако намерят умрели диви пернати. Стопаните от Великотърновска област, които отглеждат птици, трябва да ги затворят в дворовете, за да предотвратят контакти с дивите, да разделят водоплаващите от коко?ия вид, да предпазват фуражите от вън?но замърсяване, като ги съхраняват в затворени помещения.
Ветеринарните специалисти ще проверяват птичето месо, като ще се обърне по-голямо внимание на вноса. Предвидено е да се засили и контролът на продукцията от страната.
Превантивните мерки срещу разпространението на птичия грип в България, разпоредени от генералния директор на НВМС д-р Йордан Войнов, се предприемат, след като огнище на болестта бе?е регистрирано в румънско селище, разположено в делтата на Дунав до границата с Украйна.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.