Новини от Елена » Покана за закриваща пресконференция проект BG 161 PO001/4.2-01/2008/045 „Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в община Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно наследство”

Покана за закриваща пресконференция проект BG 161 PO001/4.2-01/2008/045 „Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в община Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно наследство”

Община Елена има удоволствието да Ви покани на 25 март (четвъртък) от 10,00 часа в голямата зала на общинска администрация гр. Елена на закриваща пресконференция по повод приключване изпълнението на Проект BG 161 PO001/4.2-01/2008/045 „Подкрепа за устойчиво развитие на туризма в община Елена чрез обмен на най-добри практики за интеграция на културното и природно наследство” по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 4. Местно развитие и сътрудничество, операция 4.2 Междурегиално развитие”.

На пресконференцията ще Ви запознаем с това, което се случи през изтеклата година, във връзка с изпълнението на настоящия проект.

Почетни гости на пресконференцията ще са Диего Кругача и Мария Рата Мончели, от община Монтефалко – на? партньор по проекта.

Очакваме Ви!

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.