Новини от Елена » Участъковите ветеринари още не са подписали договорите си

Участъковите ветеринари още не са подписали договорите си

Предвидените дейности от Държавната профилактична програма, които трябва да изпълняват частните ветеринарни лекари през тази година, засега не са обезпечени финансово. Предложен е проект на рамков договор, той обаче не е приет. Ако такъв договор не се подпи?е, остава нере?ен въпросът за финансовите средства, които трябва да получат ветеринарите. Засега няма гаранции, че договорените 18 млн. лв. са осигурени от държавата. А след като участъковите ветеринарни лекари не са подписали индивидуални договори за 2010 година, те ще имат възможност само да лекуват животните, не и да вър?ат профилактична дейност, каквото е задължението им по програмата.
Българският ветеринарен съюз иска незабавно да бъдат подписани индивидуалните договори на участъковите ветеринарни лекари и дейностите от Държавната профилактична програма да бъдат финансово обезпечени. Миналата година на тези ветеринари бяха изплатени 14 млн. лв., сега е предвидено намаляване на финансовите разходи с 32 %, които са фиксирани с националния договор. Няма обаче финансова гаранция за тези средства.
42 са ветеринарните участъци във Великотърновска област, като всеки от тях обслужва няколко населени места. Заплащането на частно практикуващите ветеринарни лекари зависи от броя и вида на животните, които обслужва. Така някои могат да получават по 1000-1500 лв. на месец.
Министерството на земеделието и храните и Националната ветеринарномедицинска служба смятат да направят проверки на извър?ените през миналата година дейности по Държавната профилактична програма и на изплатените за тях средства. Българският ветеринарен съюз не е против такива проверки. Те настояват само за финансово обезпечаване на дейността на участъковите ветеринарни лекари. Колкото до заканата, че тази дейност може да бъде възложена на държавните служители, които членуват в Съюза на ветеринарните лекари, те не могат да работят по мероприятията от Държавната профилактична програма и да ги контролират.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.