Новини от Елена » Д-р Валерий Митрев, заместник-министър на МЗ: “Предлагаме болниците в областта да се обединят в консорциум”

Д-р Валерий Митрев, заместник-министър на МЗ: “Предлагаме болниците в областта да се обединят в консорциум”

Предлагаме на общините да обединят болниците в консорциум, така ще запазят материалната база и кадрите, съобщи във В. Търново д-р Валерий Митрев, зам.-министър на МЗ. Домакини на срещата за преструктуриране на болниците бе областната управа, а на нея присъстваха всички кметове на общините, директори на болници и диспансери, а също здравни служби и институции. Заедно със зам.-министър Митрев пристигна и доц. Лилянда Еленкова, председател на общинската здравна комисия в София.
В центъра на здравната реформа не са толкова болниците и медицинските центрове, а пациентът, каза д-р Митрев. За целта болният трябва да има място, където да получи квалифицирана медицинска помощ. Здравното министерство предлага на общинските съвети в общините да обединят усилията за създаване на великотърновски болничен консорциум, в който да влязат МОБАЛ, общинските стационари и диспансерите. Нере?ените здравни проблеми на преди?ните две правителства затлачиха лечението в болниците и заболеваемостта сред хората се е увеличила с 400 000-500 000 случая. Не всички са имали нужда от стационарно лечение, но са били приемани заради заплащането по клинични пътеки. Затова предстои смяна на метода на заплащане от 2011 г. по модела на диагностично-свързаните групи.
Всяка болница трябва да има собствени медицински кадри, и то най-малко двама в определен час. Според д-р Митрев по този показател стационарите нямат устойчивост. Не може да съществува болница само с един кадър, защото това е риск от псевдодостъп за предоставяне на услугата. Затова говорим за великотърновски болничен консорциум, за навигация на кадри и пациенти. Две малки великотърновски болници могат да развиват различни услуги, но такива, че на пациента да бъде гарантирана качествена услуга.
Разбираме, че реформата е болезнена и няма да се хареса на много хора, но повече не може да лекуват лекари гастрольори, които да присъстват само с дипломите си, заяви д-р Митрев.
30 млн. лв. е заделило МЗ за подсилване на спе?ната помощ с допълнителни кабинети. В тях ще работят специалисти, които ще получават по 100 лв. на дежурство. Ще бъде осигурена 24-часова спе?ност в застра?ените райони, където болниците ще се самозакрият, тъй като не отговарят на новите стандарти.
300 млн. лв. ще бъдат осигурени по структурните европейски фондове за медицинска апаратура на общинските и държавните болници, съобщи още зам.-министър Митрев. Ще бъде копиран модел от ?зраел, където работи едно от най-добрите здравеопазвания в света.
Що се отнася до диспансерите, специално за онкологиите се предвижда те да станат специализирани болници, съобщи д-р Митрев. Могат и да участват в бъдещите консорциуми. Психодиспансерите пък стават психиатрични центрове. Такъв модел е залегнал в новия Закон за лечебните заведения, който предстои тепърва да се обсъжда. Правим здравната реформа не за икономия на ресурси, а за унифицирано качество, подчерта зам.-министърът. Може да стане такъв феномен в Елена например, където болницата да получи много повече качествени услуги от досега?ните.

Доц. Лилянда Еленкова, ?еф на общинската здравна комисия в София:
“Сдружаването ще спаси малките стационари”
Преустройството на болниците не означава закриване и фалит. В сега?ната обстановка е много удобна формата на обединение на различни лечебни заведения под формата на консорциум. Така се съсредоточават всички финансови средства на съдружниците. Те остават със своята юридическа самостоятелност и контролът върху тях е само на това, което е договорено.
Предимството е, че консорциумът може да генерира печалба, която се разпределя съобразно финансовите вноски на съдружниците. Ако има задължения, те също се разпределят на този принцип. При добро управление може да се отчете и икономия, а също се елиминира голяма част от бюрократичните процедури. Цялата медицинска апаратура може да се използва по много ефективен начин от всички болници, едновременно с това се използват пълноценно и всички лекари.
Консорциумът е полезна форма за оцеляване, особено на такива болници, които имат малко клинични пътеки и не могат да оцелеят.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.