Новини от Елена » Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Елена

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Елена

От 01.01.2014 г. влиза в сила Закона за публичните финанси, който урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси, в това число на общинските бюджети. Съгласно чл.82, ал.1 от същия, общинските съвети приемат наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, разработена при спазване на принципите, правилата и процедурите, регламентирани в Закона за публичните финанси.

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Елена (формат .PDF)

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.