Новини от Елена » Проект на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена

Проект на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена

Домашният социален патронаж е бюджетно звено в община Елена, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, осъществяващ предоставяне на социални услуги. Към момента неговата дейност е регламентирана с вътрешни правила, съгласно които определени правомощия имат управителя и служителите на домашния социален патронаж, както и кмета на общината и служители от общинската администрация. Приемането на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена ще даде възможност за по-добра организация на дейността, осъществяване на контрол от страна на общинския съвет, както и за извършване на допълнителни социални услуги.

Проект на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена (формат .PDF)

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.