Новини от Елена » Проект за Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията

Проект за Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията

Действащата Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията е приета през 2010 година. Предлага се нейната отмяна и приемане на нова наредба, кореспондираща с последните промени в Закона за устройство на територията и действащата структура на общинската администрация в община Елена. В проекта за наредба ясно са определени типовете и видовете преместваеми обекти, редът за тяхното поставяне и премахване, правомощията и задълженията на общинския съвет, кмета на общината и служителите от общинската администрация по отношение на преместваемите обекти.

Проект за Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията (формат .PDF)

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.