Новини от Елена » Управителният съвет на Асоциацията на общинските гори проведе тържествено заседание в Елена

Управителният съвет на Асоциацията на общинските гори проведе тържествено заседание в Елена

Среща между Управителния съвет на Асоциацията на общинските гори и министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков се проведе вчера в Елена. Домакин на срещата, в която взеха участие още зам.-министърът д-р инж. Валентина Маринова и изпълнителният директор на ИАГ инж. Григор Гогов, бе кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев.

В хода на 15-то заседание на Управителния съвет на АОГ бяха приети нови членове на асоциацията – общините Созопол и Кресна. Кратък преглед на постигнатото за 5-те години от учредяването на АОГ отбеляза изпълнителният директор инж. Тихомир Томанов. На срещата бе представена информация за резултатите от форума на ЕФОСГ в Страсбург. Обсъдени бяха актуални проблеми на общините по собствеността на горски територии и тяхното управление.

На заседанието бяха приети документи по организацията на обучителни семинари за общините по проблемите на опазването на общинските гори –  съставянето на актове за нарушения и издаването на наказателни постановления.

Обсъдени бяха проблеми относно високите изисквания, на които трябва да отговарят ръководителите на общинските горски структури, съгласно Закона за горите. Дискутира се проблема с влиянието на стопанската дейност в горите върху общинската пътна инфраструктура, и по-конкретно превоза на дървесина с тежки камиони по пътища с недостатъчна товароносимост. Акцентира се и върху проблема с инвентаризацията на горските територии и отразяването на елементи от местната инфраструктура (гробища, местни водоизточници, паметници на културата и др).

Министерството и Асоциацията подписаха в Елена първия по рода си Меморандум за сътрудничество.  Съвместната работа между двете страни ще се изразява в изработването на общи стратегии за развитието на горското стопанство. В меморандума се предвижда и полагане на общи усилия при усъвършенстването и актуализацията на нормативната уредба в горския сектор.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.