Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет Елена – 27.06.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 27.06.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩ?НСК?ТЕ СЪВЕТН?Ц?,
КМЕТА НА ОБЩ?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСК?ТЕ НАМЕСТН?Ц?

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 27.06.2013 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извър?ване на вътре?на компенсирана промяна между обекти по ?нвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена за 2013 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните училища в Република България за учебната 2013/2014 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на Основно училище „Христо Ботев” – с.Беброво в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2013/2014 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК БФ?В 26.06.2013 г. от 16.00 часа
ПК ХД 26.06.2013 г. от 16.30 часа

Във връзка с постъпили запитвания, напомняме, че на основание чл.100, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на Общинския съвет и на неговите комисии.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.