Новини от Елена

Обществена поръчка, чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет: „Ремонт общински пътища на територията на Община Елена, по обекти и стойности, съгласно ?нвестиционните програми за финансиране на капиталови разходи на община Елена за 2013 г. и 2014 г.”

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.