Новини от Елена

3214 ду?и в областта са с изтекли лични документи

Ако не са подали навреме заявление за подмяна, няма да могат да гласуват. Временните удостоверения за вота вече са със снимка.

3214 ду?и в област Велико Търново са с изтичащ срок на валидност на личните карти през октомври. Тези от тях, които не са си подали своевременно заявление за подмяна, няма да имат право да гласуват.
Във връзка с наближаващите избори на 23 октомври е издадена специална разпоредба от ръководството на МВР до всички звена “БДС” в страната за оказване на съдействие на тези граждани, за да могат да им бъдат издадени нови документи за самоличност. За хората, подали заявление в последните дни на септември, със стандартна процедура – едномесечен срок за получаване на новия документ, ще бъде ускорено издаването, за да вземат картите си до 21 октомври.
Според МВР на бюрата е осигурен нужният капацитет и е създадена организация, за да работят с пови?ено натоварване цялата седмица преди изборите и конкретно на 22 и 23 октомври, когато ще имат пълен работен ден. Въпреки взетите мерки за максимално бърза обработка на постъпилите заявления, е възможно на част от тези над три хиляди граждани да не може да се осигури в срок необходимият за гласуването нов документ за самоличност.
Тези, които са си подали заявленията в срок, но по техническа причина картата им няма да е готова или документът им е унищожен или изгубен, ще могат да използват специални удостоверения при подаването на вота. ?здаването им ще започне в бюрата “БДС” от 17 октомври и ще продължи края на работния ден на 21 октомври.
На 22 и 23 октомври бюрата ще издават удостоверения само на тези граждани, чиято лична карта е изгубена или унищожена. До 15 ч. в деня на изборите това може да стане с писмено заявление, а от 15 до 17 ч. – само с лично явяване в съответното управление на полицията.
За да бъде издадено удостоверение, е задължително преди това гражданинът да е подал заявление за нова лична карта по постоянен адрес, придружено от цифрова снимка на заявителя и снемане на неговия подпис.
Документът включва основния набор от лични данни и снимка. За издаването му няма да се заплаща такса. То не може да се използва вместо личен документ за каквато и да е друга дейност извън гласуването и може да бъде представяно само пред секционните избирателни комисии. Неговата валидност приключва в края на изборния ден.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.