Новини от Елена » Еленското туристическо дружество стана на 110 години

Еленското туристическо дружество стана на 110 години

Над 200 ду�?и се събраха в двора на туристическото дружество в Елена по повод 110 години от основаването му. Стопаните посрещаха гостите още от вратата на уникалната възрожденска къща на д-р Христо Момчилов, който, преди да издъхне, я завещава на организираните туристи от родния му град.
Всички участници в празника на дружеството получиха специално изработена за годи�?нината значка и още каталог и книгата за туризма в Елена и Еленско на Васил Славов и Христо Медникаров. �?нтерес предизвика специална фотоизложба, запечатала в снимки интересни моменти от историята на дружеството от 1926 г. до на�?и дни. Действащите клубове бяха подредили специални кътове с материали, фотоси, грамоти, медали и купи. Туристическото дружество получи много поздравителни адреси, особено силно бе�?е присъствието на туристите от великотърновското дружество „Трапезица”.
Само �?ест години след учредяването на Българското туристическо дружество в София еленчани основават и своето – на 14 юни 1901 година. То е първото на територията на Великотърновски окръг и носи името на най-високия връх в Еленско-Твърди�?кия балкан – Чумерна.
През февруари 1914 г. по идея на група ученици от Еленската непълна гимназия се създава Юно�?еско туристическо дружество. �? млади, и възрастни работят заедно с голям ентусиазъм, което е предпоставка за години напред туризмът в града да се развива успе�?но. Не случайно през 1915 г. еленчани предприемат построяването на туристическа хижа, която носи името на дружеството. Завър�?ена е след 10 години и след „Алеко” и „Скакавица” е третата туристическа хижа в България.
Днес работата в туристическото дружество е съсредоточена главно в клубовете, които предлагат занимания според интересите и предпочитанията – пе�?еходен туризъм, туристическо ориентиране, ски туризъм, спортно катерене, защита на природата, алпинизъм, колотуризъм, туристическа маркировка, екскурзионно летуване.
По време на честването председателят на туристическото дружество – кметът Са�?о Топалов, награди с грамоти туристи за най-активна дейност през последните години. Сребърни значки от движението „Опознай България – 100 национални туристически обекта” получиха семейство Здравка и Никола Ангелови. Въпреки че ветераните туристи отдавна са надхвърлили 80-те, са посетили половината от националните забележителности. Анета Николова и Николай Наумов пък получиха бронзови значки.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.