Новини от Елена » Всеки трети безработен е изгонен от трудовата борса за наказание

Всеки трети безработен е изгонен от трудовата борса за наказание

187 безработни в общините Велико Търново, Елена и Златарица са изгонени от трудовата борса през април, защото им е наложена санкция. 31,1 % от отпадналите от регистрите на Бюрото по труда – Велико Търново през миналия месец попълват списъка на намаляващата безработица, не защото са си намерили работа, а защото са отказали предложеното им работно място, не са се явили по график за подпис, отказали са участие в курс за квалификация.
През април работа са започнали 315 безработни, а без препитание са останали 443 човека. Въпреки това от Бюрото по труда във Велико Търново отчитат намаление на безработицата за региона до ниво от 8,08 %. За една година броят на безработните е паднал с 12,7 на сто, а за месец понижението е с 3,7 %, отчете вчера Обре�?ко Нечев, директор на Бюрото по труда във В. Търново. За Златарица безработицата остава рекордна от 19,51 %, за Елена е 14,27 на сто и за В. Търново – 6,81 %. Общо за областта равнището на безработицата е 8,63 на сто, или с 0,66 пункта под средното за страната.
Почти всеки втори безработен в трите общини е без квалификация и в предпенсионна възраст. През април 21,2 на сто от новорегистрираните безработни са с вис�?е образование. В края на месеца незаети са останали 68 работни места. За едно работно място са се конкурирали 14 ду�?и при натиск върху пазара на труда през март тази година 15:1, посочи Нечев. От сферата на услугите на борсата са оти�?ли нови 280 човека, а индустрията е освободила 89 ду�?и.
�?маме 22 свободни работни места за производство на стоки и услуги, опазващи околната среда, т.нар. зелени работни места. На критериите за тях отговарят “ВиК Йовковци”, “Топлофикация ВТ” и сметопочистващата фирма “Титан”, но не проявяват интерес, коментира Обре�?ко Нечев. По тази програма държавата плаща за региона 34 000 лева за 6 месеца заетост.
По думите на �?ефа на Бюрото по труда работодателите във В. Търново не проявяват никакъв интерес към стажантската програма. По нея за наемане на безработен младеж до 29-годи�?на възраст със средно образование за половин година и на вис�?ист за същото време работодателят получава съответно по 240 и 360 лева плюс осигуровките. Отделно на кадър от фирмата се плащат по 120 лева защото си губи времето да обучава стажантите, но работодателите се дърпат и не обявяват свободни работни места, посочи Нечев. По думите му не било задължително стажантите да останат на работа след изтичането на �?естте месеца. Проблемът не бил в безработните, защото имало младежи, регистрирани на борсата с всякакво образование, а в работодателите, твърди Обре�?ко Нечев.
Според него същото е положението с незаинтересоваността и по схемата “Развитие”. По нея от Бюрото по труда обучавали безработните, които после работодателят трябвало да назначи от 9 до 12 месеца. Държавата дава минималната работна заплата и осигуровки. �?нтерес проявявали общините Елена и Златарица, но не и Велико Търново.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.