Новини от Елена » Уволнените от работа са 2 пъти повече от назначените

Уволнените от работа са 2 пъти повече от назначените

447 работници и служители са загубили работата си и през февруари са се регистрирали като безработни в Бюрото по труда във Велико Търново.
Същия месец работа са започнали два пъти по-малко безработни – 243 човека. Повече от половината от съкратените са от сферата на услугите.
Наказани са 157 безработни, които са отпаднали от системата заради неявяване за подпис по график, отказано предложение за работа или курс за квалификация.
Увеличило се е предлагането на работни места и през февруари натискът върху пазара на труда е 19:1, като за януари за едно работно място са се конкурирали 48 безработни, съобщи Обре?ко Нечев, директор на Бюро по труда – Велико Търново.
За една година безработицата е намаляла с 0,95 пункта. Сега равнището на безработица във В. търново е 7,33 %, за Елена – 14,87 % и за Златарица – 20,36 на сто, съобщи Нечев.
За Великотърновска област безработицата е 9,33 на сто, което е по-ниско от средното равнище за страната (9,78 %).
Почти всеки трети официално регистриран безработен в региона не може да си намери работа повече от година. Хората започват и губят работата си за кратко време и доказателство за това е, че 55 на сто от безработните, които се водят на отчет в Бюро по труда – Велико Търново, са с повече от две регистрации на борсата. В края на месеца свободни са останали 133 работни места, като 87 на сто са позиции, обявени в частния сектор. Повечето са работни места за хора с увреждания, но изискванията за тях са прекалено големи и няма хора, които да бъдат назначени, коментира Обре?ко Нечев.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.