Новини от Елена » Премахват селище край Яковци

Премахват селище край Яковци

Строителен контрол взе на прицел и бараките около водоемите, даде предписания на кметовете
Дирекцията за национален строителен контрол взе на прицел незаконните сгради около два големи местни язовира „Ал. Стамболийски” и „Йовковци”. Строителните инспектори са засекли цяло селище, неправомерно изградено в местността Локвата около Яковци. �?здадени са 12 заповеди за премахване на градежите, които са от различен вид. Язовир „Йовковци“ е на територията на община Елена и е публична държавна собственост. Предоставен за оперативно управление на „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново. При проверката, която бе назначена за всички водни площи в страната, са инспектирани общо 15 строежа. Установени са 5 незаконни сгради около яз. „Йовковци”, за които са образувани административни производства по чл. 225 от Закона за устройството на територията, който визира директно премахване. За 10 строежа са съставени констативни протоколи, тъй като са налице издадени строителни книжа. От предходна проверка са установени 12 незаконни строежа, попадащи в прословутата местност Локвата в землището на Яковци, за които вече са издадени заповеди за премахване, но те не са влезли в сила. След като това стане, от ДНСК ще бъдат предприети действия в съответствие с влязло в сила съдебно ре�?ение. Конкретните мерки предвиждат доброволно събаряне. Ако не се изпълни, ведомството наема фирма, която да го направи за сметка на собственика.
ДРУГ�? ЧЕТ�?Р�? НЕЗАКОНН�? СГРАД�? СА ЗАСЕЧЕН�? НА ЯЗ. „АЛ. СТАМБОЛ�?ЙСК�?”. За тях от строителния контрол също са постановили събаряне. При проверката не е установено наличието на възстановени имоти, попадащи в заливаемата зона на язовира. За 12 поставяеми обекта – бараки, фургони и бунгала, които не представляват строежи по смисъла на основния строителен закон, са съставени констативни протоколи и са изпратени предписания на кметовете на двете общини да предприемат действия съгласно своите правомощия по чл. 195 ЗУТ.

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.