Новини от Елена

Църквата в Беброво се нуждае от спе�?ен ремонт

Църквата “Свети Георги Победоносец” в еленското село Беброво се нуждае от спе�?ен ремонт. Подът на храма е прогнил и пропада с всеки изминал ден. За да се предотврати затварянето на  светинята със 175-годи�?на история се налага да се направи дренаж на пода и да се подмени цялото дю�?еме. �?зчисленията на църковното настоятелство показват, че спе�?но трябва да бъдат подменени около 200 кв.м от подовата настилка, а дренаж трябва да се направи на площ от 105 кв.м.
Но за да бъде отворен храмът за вярващите в най-скоро време, е необходимо всички потомци на Беброво и радетели за селото да помогнат с материали, труд и средства според възможностите си, призова Мария Венкова. През тази година селото отбеляза 175 г. от построяването на църквата. Тя е вдигната със средства на местните хора през 1835 г., а иконите, с които е украсена, са закупени от Русия. Това е един от големите трикорабни храмове в България, с балкон и об�?ирен притвор. По същото време в Беброво се издигат и две училища – мъжко и девическо, а през 1862 г. е основано и читалище. През 1872 г. пъте�?ественикът Феликс Каниц обиколил България и посетил два пъти Беброво, разказа Венкова. Тогава той пи�?е, че улиците на градчето са постлани с калдаръм, къщите са големи и чисти, а там живеят много търговци и занаятчии. Местните хора се включват активно в борбата за църковна и политическа независимост. През 1864 г. на връх Великден в селото до�?ъл гръцкият владика �?ларион и трябвало да прочете евангелието на гръцки. Но енорийският свещеник поп Симеон го зачел на български. Владиката се нахвърлил срещу свещеника, но той го отблъснал и продължил да чете на български.
През Руско-турската освободителна война през 1877 г. църквата е опожарена. След Освобождението е възстановена и през годините е ремонтирана на няколко пъти. Търновските художници – иконописци баща и син Велеви я изписват изцяло. В храма са служили и митрополитите �?ларион Макариополски и �?ларион Ловчански.
През 2005 г. бебровци отбелязаха тържествено 170-годи�?нината от построяването на храма, разказа Мария Венкова. Няколко последователни години преди това с доброволен труд и материална помощ на миряни и Дирекцията по вероизповеданията при МС е извър�?ен ремонт на “Св. Георги”. Снета бе и вън�?ната мазилка откъм южната стена, при което се откриха старите зидове преди опожаряването й. �?зправен бе и кръстът на купола и бяха подменени всички негови прозорци, както и тези на храма. Направени са и редица други подобрения, както и ремонт на камбанарията. Ежегодно е извър�?ван и ремонт на пода, но без резултат. С ремонта се е нагърбил бебровският зет проф. Христо Кожухаров. За целта църковното настоятелство откри банкова сметка в лева

Уникредит Булбанк
IBAN: BG42UNCR75274042392910
BIC: UNCRBGSF

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.