Новини от Елена

Общините ще внасят част от такса смет в Р�?ОСВ

16 селски сметища са закрити през тази година на територията на Великотърновска област, отчитат в Р�?ОСВ. Те са в землищата на населени места, където има въведена система за организирано събиране и извозване на отпадъците до съществуващите общински депа. Най-много са закритите селски сметища в Стражи�?кия край – във Владислав, Водно, Железарци, Мирово, Нова Връбовка, Теменуга, Царски извор. Три терена за събиране на сметта са закрити в Еленския балкан и по две – в Горнооряховска, Павликенска и Свищовска община. Във великотърновската екоинспекция засега няма информация за такива действия във Великотърновско, Златари�?ко, Лясковско, Полскотръмбе�?ко и Сухиндолско. А общините са длъжни да информират Р�?ОСВ за взетите мерки за закриване на селските сметища. “Догодина ще ги активираме да закриват тези сметища, да ги почистват и да извозват сметта на общинско депо”, каза инж. Елена Григорова, директор на екоинспекцията.
Големият проблем е, че след закриването на старите сметища се откриват нови, на същия терен или на друго място. “Ще е така, докато не бъде открито регионалното депо в землището на Шереметя и там не заработи предвидената сепарираща инсталация. То ще включва и клетка за депониране и съоръжение за третиране на органиката”, обясни още инж. Елена Григорова.
Министерството на околната среда и водите в бъдеще вече няма да има ангажимент към рекултивирането на старите сметища. За тях не се отпускат средства и по европейските програми. А общините са длъжни да заделят средства от своите бюджети и за закриване на нерегламентираните места, където се изхвърлят отпадъците. За да се осигурят необходимите пари, от 1 януари влиза в сила Наредба 22 от ноември. Тя регламентира по какъв начин общините ще заделят средства от такса “смет” и определя как ще се изчислява тя. От средата на февруари екоинспекцията ще започне да събира тези пари, които после ще се връщат в общините по тяхно искане. Както са европейските изисквания, средствата ще отиват за рекултивация и закриване на старите сметища и за 30-годи�?ен мониторинг дали те продължават да замърсяват водата и почвата.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.