Новини от Елена » По оперативна програма “Регионално развитие” отпускат на малките общини до 1 млн. лв. за борба с наводненията

По оперативна програма “Регионално развитие” отпускат на малките общини до 1 млн. лв. за борба с наводненията

От 200 хил. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат 178 малки общини за предпазване от наводненията. Тази седмица бе�?е отворена схемата за това по ОП “Регионално развитие”.
От Великотърновска област по програмата с проекти могат да участват общините Елена, Златарица, Полски Тръмбе�?, Стражица и Сухиндол. По оперативната програма се отпуска 95 % безвъзмездна помощ за почистване на речните корита, изграждане или ремонт на диги, подпорни стени. Приоритетни са проектите на общини в планински и селски райони с индустриален упадък и общини, изискващи по-интензивна подкрепа за развитието си.
В Елена вече имат готов разработен проект за подпорна стена в Багалевци. Подготвяме проект за подпорна стена в Марян и ремонт на подпорните стени на дерета в самия град Елена, защото при високите води се наводняват съседните имоти, каза кметът на общината Са�?о Топалов.
Приоритетна ни е образователната инфраструктура и ако получим одобрение за финансирането на този проект, няма да можем да поемем собственото участие за проект за борба с наводненията, коментира кметът на Златарица Пенчо Чанев.
В Стражица вече започна подготовката на проекта за бетониране коритото на реката, минаваща през града. Така водите ще станат по-бързи и няма да се задържат наноси на дъното, което ще ни предпази от наводнения, коментира кметът Стефан Стефанов.
В Сухиндол разработват проект за отводняването на Красно Градище, на Бяла река и Сухиндол, каза заместник-кметът на общината Димитър Гърбов.  
В Полски Тръмбе�? вече направиха почистване на речните корита. Ще подготвим проект за канализация на Обединение, но ни притеснява самоучастието от 5 %, заяви кметът на П. Тръмбе�? Георги Чакъров.
Проектите ще се приемат до 1 ноември т.г.
Общият размер на схемата за превантивни мерки срещу наводненията е 32 213 670 лв., от тях Европейският фонд за регионално развитие дава 27,4 млн. лв., а националният бюджет – 3,2 млн. лв. Остатъкът от 5 % се поема като собствено участие от общините.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.