Новини от Елена » Конкурс „Моят роден край в слово и багри”

Конкурс „Моят роден край в слово и багри”

ПО ПОВОД 21 май

СВЕТ�? РАВНОАПОСТОЛН�? КОНСТАНТ�?Н �? ЕЛЕНА

Празник на град Елена

ОБЩ�?НА ЕЛЕНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС НА ТЕМА:

„МОЯТ РОДЕН КРАЙ В СЛОВО �? БАГР�?”

Цел: Да се популяризира творчеството на младите хора от община Елена. Чрез средствата на изобразителното и приложните изкуства и словесното творчество да се пресъздадат красотата на родния край и отно�?ението на младите хора към културните, архитектурните и природни забележителности на Еленския край.

Обхват:

1. �?ЗОБРАЗ�?ТЕЛНО �?ЗКУСТВО (за всички възрастови групи)

 • Живопис – формат 35х50 см, изобразителна техника по избор
 • Приложни изкуства – керамика, дърворезба, стъклопис, иконопис

2. Л�?ТЕРАТУРЕН КОНКУРС

 • Стихотворение (за всички възрастови групи)
 • Разказ, есе (за възрастовите групи от 12 до 14 г., от 15 до 18 г. и от 19 до 25 г.)

Регламент за участие: Участниците от община Елена имат право да представят до 2 творби от два различни жанра.

Възрастови групи:

 • до 6 години;
 • от 7 до 11 години;
 • от 12 до 14 години;
 • от 15 до 18 години;
 • от 19 до 25 години

Придружаваща информация:

 • трите имена на участника;
 • възраст (училище, клас);
 • адрес и телефон за връзка;

Краен срок за представяне на творбите – 14 май 2010 г. в общинска администрация град Елена,ул. „�?л. Макариополски” №24, стая 316.

Жури от специалисти ще класира творбите.

Най-добрите произведения ще бъдат наградени и ще станат достояние на еленчани и гостите на града по време на Майските празници в град Елена.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.