Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет – Елена

Покана за заседание на Общински съвет – Елена

�?зх. № РД.01.02-22/15.02.2010 г.

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 23.02.2010 г. (вторник) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2009 година.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно приемане бюджета на община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година.

Вн.: Кмета на общината

С�?МЕОН КЪНЧЕВ

Председател на Общински съвет – Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК „Общинска собственост” – 19.02.2010 г. от 15.30 часа
ПК „Местно самоуправление” – 19.02.2010 г. от 16.15 часа
ПК „Устройство на територията” – 19.02.2010 г. от 17.00 часа
ПК „Здравеопазване, социални дейности” – 22.02.2010 г. от 15.30 часа
ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 22.02.2010 г. от 16.15 часа
ПК „Бюджет и финанси” – 22.02.2010 г. от 17.00 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.