Новини от Елена » СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Елена обявява 3 свободни работни места за екскурзоводи към туристическия информационен център.

Изискванията към кандидатите са: завършено средно образование, владеене на минимум един чужд език, добри познания, свързани с историята на туристическите обекти в община Елена.

Необходимите документи за кандидатстване са: изготвена молба, автобиография и копие от диплома за завършено средно образование.

Срокът за подаване на документите е до 24.06.2016 г. в стая 320 на Община Елена.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.