Новини от Елена » Обществена поръчка по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет:

Обществена поръчка по реда на глава осем “а” от ЗОП с предмет:

1. Предмет на обществената поръчка: Изпълнение на услуга: “Архитектурно и инженерно проектиране за реализиране на инвестиционни проекти на община Елена, по обособени позиции:
А. Обособена позиция № 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза “работен” за Енергоефективна реконструкция на сградите на СОУ “Иван Момчилов” и НУ “Иларион Макариополски” – гр. Елена.
Б. Обособена позиция № 2: Изготвяне на техническа документация за:
1. Инвестиционен проект, фаза „работен” за ремонт мостово съоръжение (водосток) на път VTR1074 Костел – Зеленик;
2. Изготвяне на техническа документация – геодезическо заснемане и технически паспорт за общински път VTR1079 /ІІІ-662/ – Елена -Лазарци – Мийковци.
В. Обособена позиция № 3: Изготвяне на техническа документация – архитектурно заснемане – фасади, разпределения, разрези, покривни детайли, Количествено стойностна сметка за ремонт покривно покритие и ново решение на покривна хидроизолация, технически паспорти за:
1. Гунева къща, находяща се в УПИ ІІІ „За църква” в кв. 40 по плана на гр. Елена;
2. Златевата къща, находяща се в УПИ І-792 в кв. 40 по плана на гр. Елена;
3. Камбуров хан, находящ се в УПИ ІІ „За музей” в кв. 40 по плана на гр. Елена;
4. „Даскалоливница”, находяща се в УПИ ІІ „За музей” в кв. 40 по плана на гр. Елена;
5. Църква „Свети Никола”, находяща се в УПИ ІІІ-861 в кв. 40 по плана на гр. Елена;
6. Къща музей „Иларион Макариополски”, находяща се в УПИ І-397 в кв. 63 по плана на гр. Елена.

Документи /Формат.ZIP/

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.