Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет Елена – 10.12.2013 г. (вторник), 16:30 часа

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 10.12.2013 г. (вторник), 16:30 часа

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТА НА ОБЩИНАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10.12.2013 г. (вторник) от 16.30 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно допълване на Решение № 154/15.11.2012 г. на Общински съвет – Елена във връзка с осигуряване на собствения принос на община Елена към финансирането на проект DIR-5112122-11-79 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

 

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.