Новини от Елена » Заповед РД.02.05-606/28.10.2013 г.

Заповед РД.02.05-606/28.10.2013 г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63, ал2 от Закона за местните данъци и такси и чл.14, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.

Заповед РД.02.05-606 / формат .pdf /

приложение 1 / формат .pdf /

приложение 2 / формат .pdf /

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.