Новини от Елена » Публична покана за избор на изпълнител за извършване на консултантски и юридически услуги по подготовка на проект на община Елена с работно заглавие „Реконструкция на улично осветление в съставни населени места от община Елена”

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на консултантски и юридически услуги по подготовка на проект на община Елена с работно заглавие „Реконструкция на улично осветление в съставни населени места от община Елена”

Община Елена кани всички заинтересовани лица на основание чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП да подадат оферта за избор на изпълнител за извършване на консултантски и юридически услуги по подготовка на проект на община Елена с работно заглавие „Реконструкция на улично осветление в съставни населени места от община Елена” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Връзка към публичната покана в сайта на АОП

Документация (формат .ZIP)

 

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.