Новини от Елена » Заповед № РД.02.05-518 / 05.09.2013 г. на кмета на община Елена

Заповед № РД.02.05-518 / 05.09.2013 г. на кмета на община Елена

Със Заповед № РД.02.05-518 / 05.09.2013 г. , кметът на община Елена е одобрил резултатите от проведения на 03.09.2013 г. търг с тайно наддаване за продажба на имот в землището на гр. Елена – частна общинска собственост, съгласно решение № 96 / 25.07.2013 г. на Общински съвет – гр. Елена.

Заповед № РД.02.05-518 / 05.09.2013 г. (формат .PDF)

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.