Новини от Елена

ДОКУМЕНТАЦ?Я ЗА УЧАСТ?Е в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез прилагане на опростени правила, за изпълнение на инженеринг с предмет: „Определяне изпълнител за инженеринг – проектиране работен проект, строителство, вкл. упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обекти на територията на община Елена:

ДОКУМЕНТАЦ?Я ЗА УЧАСТ?Е
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез прилагане на опростени правила, за изпълнение на инженеринг с предмет:
„Определяне изпълнител за инженеринг – проектиране работен проект, строителство, вкл. упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обекти на територията на община Елена:

1. Укрепване на път VTR 1080 /ІІІ-662/, с. Тодювци при км 3+300;
2. Укрепване на път VTR 2070 /II-53/, с. Руховци при км 0+500”.

Документация за участие /.zip/

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.